สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือบัตร

คำนิยาม:

“องค์กรบัตร” หมายถึง MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe หรือ บริษัท หรือ องค์กรอื่นๆที่ใช้บังคับในที่นี้;

“บัตร” หมายถึง บัตรที่ใช้ในการชำระเงินที่รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิตที่มีเครื่องหมายของ MasterCard, VISA หรือ JCB หรือบัตรจากบริษัท หรือ องค์กรอื่นๆที่บังคับใช้ในที่นี้;

“ผู้ถือบัตร” หมายถึงผู้ที่มีชื่อแสดงอยู่บนบัตร และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้บัตรนั้น;

“Virtual POS” หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้รับการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกผ่านบัตรชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ https://myfxchoice.com. Virtual POS เป็นของบริษัท Best Solution EOOD ซึ่งมีที่ตั้งและจดทะเบียนภาษีในประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย;

“เจ้าของ Virtual POS” คือบริษัท Best Solution EOOD เข้าร่วมจดทะเบียนการค้าของประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย ภายใต้ทะเบียน UIC 203649120 โดยมีที่อยู่ภายใต้การจดทะเบียนการค้า: 30 Osogovo Str., office 501, Sofia 1303, Bulgaria, EOOD และมีการจดทะเบียนภาษีในประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย;

“การบริการ” หมายถึงบริการการเทรดในตลาด Forex ซึ่งเป็นทางเลือกชั่นเยี่ยมในการเทรด Forex, โละหะมีค่า และ CFDs;

“ผู้ให้บริการ” หมายถึงบริษัท FX Choice Limited (FXChoice) ซึ่งเป็นบริษัทเทรดสากล หมายเลขจดทะเบียนการค้า № 105,968 ซึ่งมีที่อยู่ในการจดทะเบียนที่ Belize, Belize city, Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 ได้รับการควบคุมและตรวจสอบโดย Belize International Financial Services Commission (“IFSC”);

“เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ” หมายถึงเว็บไซต์ https://myfxchoice.com ซึ่ง FXChoice เป็นผู้ให้บริการ

“การชำระเงินที่เป็นข้อขัดแย้ง (Disputed payment)” คือขั้นตอนการคืนเงิน ทั้งแบบเต็มจำนวน หรือ คืนบางส่วนจากการชำระเงินผ่านบัตร จะทำการคืนเงินในกรณีที่มีการละเมิดกฎการชำระเงิน หรือ ในกรณีที่เป็นการชำระเงินด้วยการฉ้อโกง หรือ ผู้ถือบัตรเป็นผู้ทำรายการคืนเงินเอง

“รายการไม่ปกติ” หรือ การทำรายการธุรกรรมจาก “การฉ้อโกง” หมายถึงรายการธุรกรรมผ่านบัตร หรือ การใช้ข้อมูลจากบัตรที่ได้มาด้วยไม่ชอบทางกฎหมาย (บัตรที่ผู้อื่นทำหาย, บัตรที่โจรกรรมมา หรือ บัตรที่ได้มาจากการใช้เอกสารปลอม ฯลฯ) จากการกระทำโดยตั้งใจ (มีเจตนาในการฉ้อโกง) รวมไปถึงการใช้บัตรที่มีการปลอมแปลงข้อมูล หรือ ใช้ข้อมูลจากบัตรที่โจรกรรมมา การทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยปราศจากความรู้และยินยอมและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตรที่แท้จริง ซึ่งเป็นเหตุให้มีการปฏิเสธที่จะยอมรับในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้มีไว้สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรท้องถิ่นและนานาชาติที่มี virtual POS terminal และได้รับการควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง Best Solution EOOD ที่ได้เข้าจดทะเบียนการค้าของประเทศสาธารณรัฐบัลแกเรีย ภายใต้ UIC 203649120 ซึ่งมีที่อยู่ในการจดทะเบียนที่ 30 Osogovo Str., office 501, Sofia 1303, Bulgaria และลูกค้าที่เกิดขึ้นจากการยอมรับ การประมวลผล และการบริการจากการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดผ่านทางบัตรท้องถิ่นและนานาชาติที่ POS terminal แบบอิเล็กทรอนิกสำหรับการบริการจากบริษัท FXChoice บนเว็บไซต์: https://myfxchoice.com ซึ่งเป็นของบริษัท
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าลูกค้ายอมรับและเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้

สิทธิและหน้าที่ของ Best Solution EOOD:

 1. Best Solution EOOD ไม่ใช่ผู้ให้บริการ Forex, โลหะมีค่า และ CFDs
 2. Best Solution EOOD ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายของผู้ให้บริการตามข้อตกลงของการเป็นตัวแทนฝ่ายขายซึ่งให้การยอมรับ ประมวลผล และการบริการจากการชำระเงินโดยไม่ใช้เงินสดผ่านทางบัตรท้องถิ่นและนานาชาติด้วย virtual POS terminal ของตนเอง ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 3. Best Solution EOOD ต้องมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านบัตรของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการดำเนินการดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่บังคับใช้และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการรับชำระเงินผ่านบัตรบนอินเทอร์เน็ต
 4. Best Solution EOOD จะต้องยอมรับการจ่ายเงินตามกฎหมายด้วยบัตรธนาคารที่มีเครื่องหมายการค้า Visa, MasterCard, Maestro, BORIKA และอื่นๆทั้งหมด
 5. Best Solution EOOD จะมีสิทธิที่จะกำหนดข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยอมรับการชำระเงินผ่านบัตร
 6. Best Solution EOOD มีนโยบายการรักษาความลับและนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความลับทางการค้า
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือบัตรให้ไว้กับ Best Solution EOOD จะถือว่าเป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นภายใต้กระบวนการทางกฎหมายหรือทางกฎหมายใดๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้; ข้อตกลงใด ๆ กับธนาคารและ / หรือข้อตกลงกับผู้ให้บริการการชำระเงิน ยกเว้นภายใต้ความยินยอมของผู้ถือบัตรอนุญาตให้ Best Solution EOOD ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามและ / หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น – การวิจัยการตลาด และอื่นๆ
 8. Best Solution EOOD ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บใช้หรือแจกจ่ายหมายเลขบัตรชำระเงินและข้อมูล CVV2/CVC2 ซึ่งได้มีการตระหนักถึงผลของการกระทำที่ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในปัจจุบัน เว้นแต่ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบขององค์การระหว่างประเทศกำหนด
 9. ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บโดย Best Solution EOOD โดยไม่ได้รับอนุญาตสำหรับจำนวนบัตรและ / หรือข้อมูลบัตรอื่น ๆ ผู้มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบทันที
 10. Best Solution EOOD มีสิทธิ์ปฏิเสธการชำระเงินผ่านบัตรในกรณีที่:
  1. บัตรชำระเงินที่หมดอายุ;
  2. ไม่สามารถรับการยืนยันการทำธุรกรรมได้;
  3. มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความชอบทำของการทำธุรกรรม;
  4. มัข้อสงสัยว่าเป็นบัตรชำระเงินปลอม;
  5. การยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรไม่ประสบความสำเร็จ;
  6. ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ถือบัตรได้;
  7. ตามคำสั่งของธนาคารที่เกี่ยวข้อง
 11. Best Solution EOOD อาจมีการจัดเตรียมข้อความภาพที่ผู้ถือบัตรเห็นได้หลังจากได้รับการอนุมัติ ภายหลังจากการปฏิเสธรายการธุรกรรมด้วยบัตรผ่านทาง virtual POS
 12. Best Solution EOOD มีหน้าที่ต้องให้การควบคุมที่เชื่อถือได้สำหรับการยอมรับการชำระเงินผ่าน virtual POS บนอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ให้เกิดธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
 13. Best Solution EOOD มีหน้าที่ต้องดำเนินการดูแลที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลการชำระเงินที่กระทำโดยบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การรับและการชำระเงินของผู้ให้บริการการชำระเงินได้อย่างปลอดภัย
 14. Best Solution EOOD มีหน้าที่ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการระบุว่าบัตรการชำระเงินชนิดใดที่ได้รับการยอมรับสำหรับการชำระเงินรวมถึงระดับความปลอดภัยของการชำระเงินที่ยอมรับซึ่งริเริ่มด้วยบัตรธนาคาร
 15. Best Solution EOOD จะต้องเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงินที่ผู้ถือบัตรเป็นผู้ทำขึ้น เพื่อเป็นไปตามกฎที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการชำระเงินด้วยบัตรธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นเวลาอย่างน้อย 13 (สิบสาม) เดือนนับจากวันที่ทำธุรกรรม
 16. บริการแบบชำระเงินให้กับผู้ให้บริการอาจถูกยกเลิกภายใต้ข้อตกลงลูกค้าของผู้ให้บริการซึ่งตั้งอยู่ในเว็บไซต์: https://myfxchoice.com. Best Solution EOOD เป็นเพียงตัวแทนฝ่ายขายของผู้ให้บริการและการยกเลิกคำสั่งซื้อสำหรับการบริการโดยผู้ถือบัตรต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการ – FXChoice เพื่อที่จะดำเนินการโดย Best Solution EOOD.
 17. Best Solution EOOD จะไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและลูกค้า ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข, สำหรับการชำระเงินตามคำสั่ง, รวมไปถึงจำนวนในการชำระเงิน, ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากคู่สัญญา, การลงโทษหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้ ฯลฯ
 18. การบริการจากผู้ให้บริการ คือ การบริการการซื้อขายในตลาด forex, โลหะมีค่า และ CFDs ทุกฝ่ายรวมถึงผู้ให้บริการ, ผู้ถือบัตร (ลูกค้า) และ Best Solution EOOD ได้ตกลงกันว่าบริการที่สั่งซื้อถือว่าผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการกับผู้ถือบัตร (ลูกค้า) อย่างครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ถือบัตร (ลูกค้า) ได้เปิดบัญชีซื้อขายกับ FXChoice (ผู้ให้บริการ) และบัญชีการซื้อขายของเขา/เธอได้รับการเครดิตเงินเข้าบัญชีที่ชำระเงินโดยผู้ถือบัตร (ลูกค้า) ผ่านทาง virtual POS เสมือนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้ประโยคสุดท้ายที่กล่าวมา ผู้ถือบัตร (ลูกค้า) จะไม่ได้รับอนุญาตให้อ้างว่าไม่ได้รับบริการที่สั่งซื้อไว้หรือบริการที่ให้มามีคุณภาพไม่ดีและ Best Solution EOOD ไม่มีความจำเป็นต้องคืนเงินบางส่วน หรือเต็มจำนวนให้กับผู้ถือบัตรที่ชำระเงินโดยใช้ Virtual POS ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การบริการที่ให้บริการโดย Best Solution EOOD บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของผู้ให้บริการ – ลูกค้าเท่านั้น ซึ่งได้มีการยอมรับและตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขของ FXChoice สำหรับการบริการโดย FXChoice และลูกค้าที่ยอมรับข้อตกลงลูกค้าจาก FXChoice.
 19. Best Solution EOOD ไม่มีมีสิทธิ์เสนอและจัดหาสินค้าหรือบริการที่ถูกห้ามตามกฎหมาย การดำเนินการใด ๆ ของลูกค้าในการฝากเงินเข้าบัญชีการซื้อขายโดยใช้ virtual POS terminal ของ Best Solution EOOD ซึ่งขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของผู้ให้บริการจะหมายถึง: การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ FXChoice ทุกประการ รวมไปถึงข้อตกลงลูกค้าที่แนบไว้ และกฎ ระเบียบข้อบังคับและตารางเวลาอื่นๆที่ตั้งขึ้นโดย FXChoice.
 20. Best Solution EOOD มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจเพื่อไม่ให้เสนอขายและ / หรือจัดหาโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทาง virtual POS และ/หรือ เว็บไซต์ของสินค้าและบริการดังต่อไปนี้:1) ภาพอนาจารของเด็ก; 2) ภาพความรุนแรงและลามก; 3) สินค้าและบริการที่ละเมิดลิขสิทธิ์, สินค้าปลอมแปลงและการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง; 4) การซื้อขายยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์; ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าของผู้ให้บริการ (FXChoice) และ Best Solution EOOD ที่เกี่ยวกับการยอมรับการประมวลผลและการให้บริการของการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดด้วยบัตรชำระเงินด้วย POS terminal of Best Solution EOOD, ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 21. Best Solution EOOD มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจให้บริการและเสนอขายผ่านทาง virtual POS และไม่อนุญาตให้ฟอกเงินและการก่อการร้ายจัดหาเงินทุนฉ้อฉลหรือพยายามฉ้อโกงในทางใดๆ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการ (FXChoice) ถูกกำหนดโดยข้อกำหนดและเงื่อนไข, ข้อตกลงของลูกค้า, ภาคผนวกที่มี, และกฎอื่นๆ, ข้อกำหนดและตารางเวลาที่จัดทำโดย FX Choice ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้า

สิทธิและหน้าที่ของลูกค้า:

 1. เมื่อใช้ Virtual POS ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้สำหรับการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายสำหรับการเทรดในตลาด forex, โลหะมีค่า และ CFDs ลูกค้าผู้ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:
  1. ลูกค้าควรได้รับการแจ้งจาก Best Solution EOOD และผู้ให้บริการว่าบริษัทจะไม่สามารถรับการชำระเงินจากบุคคลที่สามได้
  2. จากกฏข้อบังคับที่มี ทาง Best Solution EOOD อาจจะปฏิเสธการชำระเงินใดๆจากภูมิภาคที่มีความเสี่ยงสูง
  3. ชื่อของผู้ถือบัตรจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อลูกค้าในบัญชีการซื้อขายเท่านั้น
  4. ต้องไม่ให้บัตร หรือเปิดเผลข้อมูลรหัสเปิดใช้งาน / PIN / รหัส 3D Secure ให้กับผู้อื่น
 2. ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ และใช้บัตรเพื่อฝากเงินเข้ายังบัญชีการซื้อขายในตลาด forex, โลหะมีค่า และ CFDs ของตนเองเท่านั้น ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสัญญาและกฎหมาย
 3. เนื่องจากรายละเอียดบางประการของกระบวนการชำระเงินผ่านบัตร เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ เงินจะถูกแปลงค่าให้เป็นสกุลเงิน EUR หรือ USD ดังนั้น ถึงแม้ว่าบัญชีของบัตรเครดิต/เดบิตและบัญชีการซื้อขายกับผู้ให้บริการจะใช้สกุลเงินเดียวกัน (เช่น สกุล EUR) จำนวนเงินที่ถูกหักออกจากบัตรเครดิต/เดบิตอาจจะแตกต่างกับจำนวนที่ฝากเข้าไปยังบัญชีการซื้อขายได้
 4. Best Solution EOOD ไม่มีการคิดค่าบริการลูกค้าและลูกค้าไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับ Best Solution EOOD สำหรับการโอนเงินผ่านทางการชำระด้วยบัตร ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัท/องค์กรบุคคลที่สาม เช่น ค่าธรรมเนียมจากบริษัทผู้ดำเนินการ/ธนาคาร ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Virtual POS ให้กับ Best Solution EOOD; ค่าธรรมเนียมจากองค์กรผู้ออกบัตรชำระเงินของลูกค้า; ค่าธรรมเนียมจากธนาคารตัวกลาง หรือ ธนาคารตัวแทน หรือ องค์กรบัตรนานาชาติ (หากมี)

ข้อมูลติดต่อ

 1. ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลติดต่อดังต่อไปนี้เพื่อติดต่อกับ Best Solution EOOD เกี่ยวกับการสอบถามลูกค้าเกี่ยวกับการยอมรับการประมวลผลและการให้บริการการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดด้วยบัตรชำระเงินด้วย virtual POS terminal สำหรับการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายในตลาด forex, โลหะมีค่า และ CFDs กับผู้ให้บริการ:
  1. ที่อยู่ไปรษณีย์: 30 Osogovo Str., office 501, Sofia 1303, Bulgaria;
  2. อีเมล: info@best-solution.net

การชำระเงินที่เป็นข้อขัดแย้ง (Disputed payment)

 1. ในกรณีที่ Best Solution EOOD หรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินมีความสงสัยว่ากระชำระเงินนั้นมาจากการโจรกรรม, การปลอมแปลงบัตร หรือ บัตรที่มีความผิดปกติ หรือ มีการทำรายการโดยที่เจ้าของบัตรไม่ได้รับรู้หรือเป็นผู้อนุญาต Best Solution EOOD มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการสอบสวน และผู้ถือบัตรจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้ข้อมูลและเอกสารกับทาง Best Solution EOOD ตามที่บริษัทผู้ให้บริการชำระเงิน หรือ องค์กรบัตรเป็นผู้ขอมา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับการชำระเงินที่เป็นข้อขัดแย้งนี้
 2. Best Solution EOOD จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการและคุณภาพของบริการจากผู้ให้บริการ เนื่องจาก Best Solution EOOD ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการในการบริการซื้อขายในตลาด Forex, โลหะมีค่า และ CFDs
 3. ผู้ถือบัตรต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Best Solution EOOD สำหรับความเสียหาย, การสูญเสีย หรือ ค่าใช้จ่าย หากเป็นผลมาจากการละเมิดบทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้.

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!