การป้องกันข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจที่คุณให้เราในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและความสำเร็จของธุรกิจของเรา เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา และในที่นี้เราจะร่างประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม, เหตุผลที่เราเก็บข้อมูล และสิ่งที่เราทำกับข้อมูลที่เก็บมา นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราได้

FX Choice Limited (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า FXChoice) เป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่มีหมายเลขการจดทะเบียน 000003992, ที่อยู่ในการจดทะเบียน: New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize. FXChoice ไดรับอนุญาตและถูกควบคุมดูแลโดย คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน – เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเบลีซ FXChoice มีใบอนุญาตเลขที่ 000067/301, ออกให้โดย คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน. บริษัทได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ, บทที่ 270, ฉบับแก้ไขเมื่อปี ค.ศ. 2000 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FXChoice ได้ที่ myfxchoice.com

เราให้บริการด้านการลงทุน (Forex) ทั่วโลกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรา FXChoice เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3 วรรค 2 จากกฎข้อบังคับ (EU) 2016/679 ทั้งจากรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 ซึ่งถูกเรียกว่า General Data Protection Regulation (GDPR)

ประกาศฉบับปัจจุบันเกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป

สำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรป (EU) ในการเปิดและรักษาบัญชีเราจะได้รับ, เก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงนี้จะแสดงถึงวิธีการที่เราจัดการข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามพันธกรณีที่เรามี และเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา, โดยที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

คุณจะติดต่อ FXChoice ได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข +52 556 826 8868;
 • ติดต่อผ่านทางอีเมลที่ info@myfxchoice.com
 • ติดต่อผ่านทาง Live Chat บนเว็บไซต์ของ FXChoice
 • ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์: New Horizon Building, Ground Floor, 3 1/2 Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FXChoice ได้ที่ myfxchoice.com

วิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายยุโรป เราประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลบางประการที่เรามุ่งเน้น และเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่มีข้อจำกัด

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ และอาศัยฐานข้อมูลทางกฎหมายต่างๆเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลใบสมัครของคุณ, เพื่อช่วยในการบริหารจัดการบริการของเรา, เพื่อให้มั่นใจว่าเราให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ, เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีทางกฎหมายและกฎระเบียบของเรา

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้มีขึ้นเพื่ออธิบายให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1. เพื่อให้บรรลุสัญญาหรือในบริบทของความสัมพันธ์ก่อนสัญญา เพื่อเริ่มทำสัญญาสำหรับการให้บริการ

 • ในบริบทของความสัมพันธ์ก่อนสัญญา

  ก่อนที่เราจะให้บริการแก่คุณ เราจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อดำเนินการกับใบสมัครของคุณและเพื่อประเมินเงื่อนไขที่เราสามารถทำสัญญากับคุณได้ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลคือการระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปิดบัญชีกับเราและเพื่อประเมินว่าบริการที่พวกเขาร้องขอนั้นเหมาะสมหรือไม่

  หากเรายังไม่ได้ทำสัญญากับคุณ แต่คุณได้ขอให้เรา (ผ่านช่องทาง ‘ติดต่อกับเรา’ ‘แชท’ หรือ ‘โทรกลับ’) เพื่อทำบางสิ่งให้ในขั้นตอนแรก (เช่นเสนอราคา) เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งที่คุณขอ

  เพื่อให้สามารถเริ่มใช้บริการของเราได้คุณต้องสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวก่อน ในการทำเช่นนั้นกรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และประเทศของคุณ เมื่อสร้างบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถเปิดบัญชีออนไลน์และบัญชี demo ได้ และคุณจะสามารถรับข้อมูลบางอย่างได้เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

  ข้อมูลข้างต้นมีผลแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำสัญญากับเราจริง ๆ ตราบใดที่การประมวลผลอยู่ในบริบทของสัญญาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ หลังจากสองปีผ่านไป แอปพลิเคชันจะหมดอายุและเราจะลบข้อมูลของคุณออก

 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนการทำสัญญา Multi-Account Manager (МАМ) / พันธมิตร

  ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมเป็น Multi-Account Manager / พันธมิตรของ FXChoice เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนเพื่อพิจารณาการสมัครของคุณและเพื่อประเมินเงื่อนไขที่เราสามารถทำสัญญากับคุณได้ ซึ่งจะรวมถึงการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลคือเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคุณในการเป็น Multi-Account Manager / พันธมิตร

  ในการที่จะเริ่มใช้บริการ MAM / โปรแกรมพันธมิตรของเรา คุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครก่อน ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดระบุข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, Telegram/Skype (หากต้องการ) และประเทศ เมื่อคุณส่งใบสมัครแล้ว หนึ่งในผู้จัดการพันธมิตรของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

  ในกระบวนการพิจารณาใบสมัครนั้น หากคุณต้องการ เราอาจรับข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์และความเหมาะสมสำหรับบริการ MAM / โปรแกรมพันธมิตรของเราจากคุณ เมื่อเราอนุมัติใบสมัครของคุณแล้ว คุณจะสามารถเปิดบัญชีได้ จากนั้นเราจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อใช้ระบุลงในสัญญา

  หากเราไม่อนุมัติใบสมัครของคุณ หรือหากคุณปฏิเสธการสมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครทั้งหมดที่ได้รับจากคุณ เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อทำตามสัญญา

  ในการเปิดบัญชีจริงสำหรับคุณเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างตัวตนของคุณและดูความเหมาะสมของบริการของเราให้คุณ ในการทำเช่นนี้เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  เรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการที่คุณต้องการตามข้อตกลงกับลูกค้าของเรา:

  • เพื่อจัดการบัญชีของคุณกับเรา
  • เพื่อจัดการและดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคำขอบริการของคุณ
  • เพื่อทำตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับคุณ

  เราใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อระบุและป้องกันการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงลูกค้านโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงดำเนินการรายงานและยอมรับการชำระเงินใด ๆ – เงินฝากหรือถอน – ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปของสัญญานี้กับคุณ

  บางครั้งเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงบริการที่เราให้ นอกจากนี้ เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของเราในการรักษาข้อมูล

  ในกระบวนการนี้เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคนกลางหรือคู่สัญญา (เช่น หากคุณทำธุรกรรมการชำระเงิน เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทำธุรกรรมไปยังผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารของเรา)

  หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจหมายความว่าเราไม่สามารถให้บริการที่คุณร้องขอได้

  เราเก็บข้อมูลที่ใหม่ที่สุด และจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ของคุณ โดยทันทีเมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายบางอย่าง เช่น:

 • เพื่อรายงานและตอบข้อสงสัยที่ได้รับและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน หรือ the Financial Intelligence Unit), หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ;
 • เพื่อการตรวจสอบอายุ;
 • เพื่อการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับจาก GDPR;
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเรา และเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงการป้องกันการฟอกเงิน, การหลีกเลี่ยงภาษี, การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณ, ยืนยันตัวตนของคุณ, ตรวจสอบกิจกรรมและธุรกรรมของคุณ และยืนยันข้อมูลความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของคุณ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและป้องกันการฉ้อโกงจากบุคคลที่สามหรือลูกค้า;
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของลูกค้า, ความสามารถทางการเงิน, วัตถุประสงค์ในการลงทุน และทัศนคติต่อความเสี่ยงของบริการที่นำเสนอก่อนการให้บริการ;
 • เพื่อตอบสนองความผูกพันที่มีให้โดย:
  • พระราชบัญญัติ (การป้องกัน) การฟอกเงินและการก่อการร้าย
  • เงื่อนไขทั่วไปในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยใบอนุญาตของ คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน
  • พระราชบัญญัติการบันทึกบัญชี (การเก็บรักษา) ฉบับปี ค.ศ. 2013
  • กฎข้อบังคับ (EU) 2016/679 ของทั้งรัฐสภาและสภายุโรปเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 และกฎข้อบังคับทั้งหมดของ คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน
  • และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย;
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่ศาล และบุคคลที่สามในระหว่างการพิจารณาคดีต่อศาล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการทางกฎหมายและข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง;

3. ข้อมูลที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้

ในบางกรณี เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณก่อนเท่านั้น การยินยอมเป็นเหตุผลที่แยกไว้ต่างหากเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีการระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวๆไว้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณให้ความยินยอม และจนกว่าคุณจะยกเลิกการยินยอมนั้นๆ:

 • เพื่อทำให้คุณตระหนักถึงบริการที่คุณอาจมีความสนใจ
 • เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอที่กำหนดเองได้ และการให้บริการแบบเป็นส่วนตัว;
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือโอกาสที่เราคิดว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ;
 • เพื่อทบทวนความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง;
 • เพื่อส่งอีเมลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ข้อเสนอต่าง ๆ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอื่น ๆ
 • เพื่อส่งจดหมายข่าว หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสอื่นๆ ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ (เราจะส่งข้อมูลนี้ให้คุณในกรณีที่คุณระบุว่าคุณต้องการรับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น);
 • เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา;
 • เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์;
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือ รูปแบบของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

เพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา ผ่านทางการจัดการการรับข่าวสารบนโปรไฟล์ / ส่วนของคุณจาก Backoffice

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณและวิธีที่ใช้ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณกำลังมองหาบริการ, ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ (ที่อยู่ IP ของคุณ และวันที่ และเวลาที่คุณเข้าใช้บริการของเราในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา), และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งตัวอย่างของวิธีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลเฉพาะตัวและข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ประเทศที่พำนัก, สัญชาติ และข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎอยู่บนเอกสารประจำตัว, รวมไปถึงสำเนาของเอกสารประจำตัว ที่อยู่, สำเนาเอกสารยืนยันที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่ email และหมายเลขโทรศัพท์ ภาษีที่อยู่อาศัยและข้อมูลเกี่ยวกับภาษี วิดีโอที่บันทึกตัวคุณและภาพถ่าย (การยืนยันด้วยวิดีโอสำหรับการยืนยันตัวตนและเอกสารประจำตัวของคุณ)

เหตุผล

เราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณ และเพื่อช่วยให้เราสามารถกำจัดการฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆได้ ข้อมูลการติดต่อของคุณเป็นสิ่งจำเป็น:

 • สำหรับจัดการบัญชี, สินค้า และการบริการให้กับคุณ;
 • สำหรับการส่งข้อความเกี่ยวกับการบริการ, ข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือและข้อความจากฝ่ายดูแลระบบ, การแจ้งเตือน, การแจ้งเตือนทางเทคนิค, การอัปเดต, การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อมูลที่คุณร้องขอ;
 • สำหรับการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือ การพัฒนาด้านคุณลักษณะ และการทำงานของสินค้าและบริการเหล่านั้น

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้ในการตอบคำถามและข้อร้องเรียนของคุณ

นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันด้าน Know Your Customer (“KYC”) ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้ และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน

รายละเอียดทางการเงิน / ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

ข้อมูลที่เรารวบรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเทรด, รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีดิจิทัล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต, รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้, การประมวลผลของใบสมัคร และบันทึกทางธุรการ, สถานะและรายละเอียดของการจ้างงาน, รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน, รายละเอียดของธุรกรรมต่างๆ, ความต้องการ/ทัศนคติทางการเงิน, ประสบการณ์ทางการเทรด, ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจ

เหตุผล

จากการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในโปรไฟล์ของคุณ เราสามารถวิเคราะห์ว่าบริการใดที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ หรือ บริการใดที่คุณต้องการ และจากนั้นเราจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณเพื่อช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าสำหรับการลงทุน

ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่รวบรวมจากการจำลองเหตุการณ์, แอปพลิเคชัน, การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ฯลฯ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ FXChoice ทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัลของเรา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคุณ, การร้องเรียนในอดีต

เหตุผล

เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงบริการของเราให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อการฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา ซึ่งรวมถึงการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

ข้อมูลที่จัดทำโดยบุคคลอื่นหรือในโดเมนสาธารณะ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งข้อมูลในโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งได้มาจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ถือบัญชีร่วม หรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในนามของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการฟอกเงิน.

เหตุผล

บางครั้งเราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรานั้นมีความถูกต้อง นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรากับคุณ และเพื่อช่วยให้เรานำเสนอสินค้าและบริการที่เราคิดว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ

ข้อมูลที่คุณยินยอมให้เราใช้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ ซึ่งมักจะถูกควบคุมผ่านเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์หรือ Internet Protocol (IP) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เราระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณเมื่อให้บริการแก่คุณ

เหตุผล

เราใช้ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ และเราใช้ตำแหน่งของคุณเพื่อกรองคุณลักษณะบางอย่างที่มีให้ใช้กับประเทศของคุณ เช่น วิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์แบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงบริการของเรา การวิเคราะห์จะถูกนำมาใช้เป็นการส่วนตัว และคุณจะไม่ถูกระบุตัวตนได้

 

FXChoice สามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ และการโต้ตอบอื่นๆกับคุณ (ผ่านทางอีเมล หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัลอื่นๆของเรา) คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการบันทึกการสนทนาเมื่อมีการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเสมอ

เราอาจเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ, การร้องเรียนในอดีตเพื่อวิเคราะห์, ประเมิน, และปรับปรุงบริการของเรา รวมทั้งเพื่อการฝึกอบรมและการควบคุมคุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา ซึ่งรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งได้มาจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ถือบัญชีร่วม หรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนคุณ

เราจะขอข้อมูลนี้จากคุณผ่านแบบฟอร์มใบสมัครของเรา เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีเทรด การประกาศการยอมรับจากคุณ อีเมล และช่องทางอื่นๆที่ใช้ในการติดต่อ รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์กับคุณ

เรารวบรวมข้อมูลโดยอ้อมผ่านการใช้คุกกี้ ซึ่งระบุไว้ที่ด้านล่างของประกาศนี้

FXChoice จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การควบคุมโดยผู้ปกครองมีไม่เพียงพอ และนำไปสู่การที่ FXChoice รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หาก FXChoice ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูลนั้นจะถูกลบทันที

FXChoice ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกค้าและไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ FXChoice ได้

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการโดยเชื่อมโยงกับบริการที่เราให้บริการ คุณจะมีสิทธิต่าง ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้การควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ในบางกรณีอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หรือ FXChoice อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอ) และเราอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำแนะนำของคุณด้วยการขอเอกสารเพิ่มเติมจากคุณ เมื่อเราพอใจว่าเราได้ยืนยันตัวตนของคุณอย่างถูกต้องแล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอส่วนใหญ่โดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน FXChoice จะดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 10 วันตามปฏิทิน ระยะเวลาเหล่านี้อาจขยายได้ในกรณีพิเศษ และเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะใช้ขยายเป็นระยะเวลาเท่าใดพร้อมกับคำอธิบายเหตุผลของการขยายระยะเวลาออกไป

คุณมีสิทธิได้รับ:

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ได้ โดยติดต่อเราพร้อมกับคำขอการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีติดต่อ FXChoice” จากด้านบน เราจะพยายามให้รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณ๊ที่ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากไฟล์สำรอง, ข้อมูลบันทึก และบันทึกที่เก็บไว้อาจไม่รวมอยู่ในรายการ เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้รับการประมวลผลโดย FXChoice อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกับคุณได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขั้นตอนการบำรุงรักษาข้อมูลมาตรฐาน และจะดำเนินการและเก็บรักษาตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้น

 2. แก้ไข/ จำกัด /ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง หรือ ล้าสมัย คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยใช้ช่องทางที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice” จากด้านบนหลังจากที่เราได้ยืนยันข้อมูลแล้ว หากคุณเห็นว่าข้อมูลที่เก็บไว้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอให้เราจำกัดข้อมูลนี้ไว้ในระหว่างที่เรากำลังตรวจสอบการร้องเรียนของคุณ.

  หากคุณสงสัยว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้อง หรือว่าเราไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป คุณสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้.

  เราไม่จำเป็นต้องแก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากนั่นจะทำให้เรากลายเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ หรือในกรณีที่ FXChoice จำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนดตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

  เราขอให้คุณแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลในระบบของเราได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน.
 3. ถอนคำยินยอมของคุณ

  เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเราได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านทางการจัดการการรับข่าวสารบนโปรไฟล์ / ส่วนของคุณจาก Backoffice หากคุณถอนการยินยอมให้ดำเนินการ (และหากไม่มีเหตุผลอื่นใดในการประมวลผลข้อมูลของคุณต่อไป) คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการใดๆโดยเราตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะถอนคำยินยอม

 4. สิ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถคัดค้านเรื่องนี้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice” จากด้านบนได้ ในกรณีเช่นนี้เราจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  การดำเนินการบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ และอาจรวมถึงการตัดสินใจจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว หรือ โดยส่วนใหญ่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่หัวข้อ “ทำไมเราจึงใช้อัลกอริธึมและการตัดสินใจอัตโนมัติ” ด้านล่าง หากคุณไม่เห็นด้วยกับผลของกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าวคุณสามารถพูดคุยกับพนักงานของ FXChoice เพื่อแสดงมุมมองของคุณ และคัดค้านการตัดสินใจ โดยใช้ช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice” จากด้านบนได้

 5. การขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเลกทรอนิก

  ในบางกรณี คุณสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งให้กับคุณ หรือ ส่งผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองในบริการต่างๆได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายความสูญเสีย หรือ ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น หรือ เกิดขึ้นกับคุณและ/หรือผู้ให้บริการที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้องในขณะนั้น หรือภายหลังได้รับข้อมูลจากเรา

 6. สิทธิ์ในการร้องเรียน

  หากคุณเชื่อว่าเราละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้โปรดติดต่อเราเพื่อชี้แจงปัญหา แน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะในประเทศสมาชิกที่คุณพำนักสถานที่ทำงานหรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์

  หลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561เป็นต้นไป คุณจะสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายในสหภาพยุโรปได้

 7. วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

  คุณสามารถใช้สิทธิ์ตามที่ระบุข้างต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยติดต่อเราโดยใช้ช่องใดก็ได้จากหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice ได้จากด้านบน

  เราขอแนะนำให้คุณให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการติดต่อกับเราเพื่อให้เราสามารถจัดการกับคำถามของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณอาจถูกขอให้แสดงหลักฐานการระบุตัวบุคคลและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อทำคำขอดังกล่าว

ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เรายังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงแค่บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เรามีระบบและขั้นตอนในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ การสูญหายของข้อมูล

เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการหรือตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานในแผนกการตลาดและการขาย แผนกบัญชี แผนกดูแลลูกค้า คณะกรรมการบริหาร หรือ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

เราใช้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรภายในเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก การป้องกันทางกายภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในทุกการดำเนินการบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยคนจำนวนจำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เราใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสลับที่แน่นหนาสำหรับการส่งและเก็บข้อมูลของคุณ

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล เราใช้ใบรับรอง SSL พร้อมการเข้ารหัสแบบ 256 บิตเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งโดยหรือไปยังผู้เข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา

ทำไมเราจึงใช้อัลกอริทึมและการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

เราใช้อัลกอริทึมอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ภายในกรอบเวลาที่สั้นและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและบริการของเรา

ตัวอย่างของการที่เราใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับการประเมินใบสมัครและความเสี่ยง ข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในใบสมัคร ประสบการณ์การเทรดของคุณ รายได้ รายละเอียดการจ้างงาน ฯลฯ;

FXChoice ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดกฎการประเมินความเสี่ยงภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าใบสมัครของคุณจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการที่เรานำเสนอ

คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” ในเว็บไซต์ของเราเพื่อรวบรวมข้อมูล คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงความสะดวกสบายในการใช้งานของคุณได้เช่นการจดจำรหัสผ่าน และการตั้งค่าการดูเพื่อให้คุณสามารถเยี่ยมชมส่วนต่างๆที่มีไว้สำหรับ “สมาชิกเท่านั้น” ของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดกิจกรรมบนเว็บไซต์และทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น และอัปเดตตามหน้าต่างๆของเว็บไซต์ทั้งที่เป็นที่นิยมและที่ไม่เป็นที่นิยม

คุกกี้สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ในการเข้าชมครั้งต่อไปของผู้ใช้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้บนเว็บเพจ หรือ หมายเลขประจำตัวเฉพาะ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้เมื่อกลับมาเยี่ยมชม

คุกกี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บได้ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชมของผู้ใช้ และแม้แต่การเข้าชมซ้ำโดยการบันทึกการตั้งค่าสำหรับองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ไว้

FXChoice ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าชม รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ความเร็วในการเชื่อมต่อ รายละเอียดของระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เวลาและระยะเวลาการเข้าชมแต่ละครั้ง ที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ช่วยให้ FXChoice เข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าของการดูเว็บแต่ละครั้ง เวลาที่มีการเปิดหน้าเว็บบางหน้า ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

FXChoice จะไม่พยายามระบุผู้เข้าชมจากที่อยู่ IP ของผู้ใช้ แต่มีการยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อระบุการทุจริต หรือ เหตุผลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้เข้าชมสามารถใช้เว็บไซต์ของ FXChoice ได้ โดยที่เว็บเบราเซอร์ไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงาน หากคุกกี้ถูกปิดใช้งานจากเว็บเบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าใช้ Backoffice

ต้องเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ให้ทำตามคำแนะนำที่เว็บเบราเซอร์ระบุไว้ซึ่งมักจะอยู่ในเมนู ‘Help’, ‘Tools’ หรือ ‘Edit’

FXChoice ไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้และลูกค้าหลังจากออกจากเว็บไซต์ของเรา และไม่ได้เก็บข้อมูลที่บุคคลที่สามสามารถอ่านหรือติดตามได้ เราจะไม่แลกเปลี่ยน ขาย หรือ ให้เช่าข้อมูลคุกกี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้

นอกเหนือจากนี้ เรายังใช้ “Google Analytics” ในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา “Google Analytics” สร้างสถิติและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเว็บไซต์ของเราใช้เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ “Google” จะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google” ซึ่งสามารถดูได้ที่: http://www.google.com/privacypolicy.html.

เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่?

ในบางครั้ง FXChoice แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งทำหน้าที่สำคัญให้กับเรา โดยยึดตามคำแนะนำของเราและใช้มาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค เราดูรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ด้านล่างเกี่ยวกับเหตุผลที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม และวัตถุประสงค์หลักของเราคือการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบถ้วนจากการดูแลบริการที่เรานำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เราไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามก่อนที่เราจะแน่ใจเกี่ยวกับมาตรการด้านเทคนิคและการดำเนินงานขององค์กรในการปกป้องข้อมูลนี้ ในขณะที่เรามีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในกรณีนี้เรายังคงมีความรับผิดชอบต่อความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอยู่

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับในประเภทต่อไปนี้ (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล/ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล):

 • ผู้ให้บริการหรือพาร์ทเนอร์บุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ของเราสำหรับการยืนยันตัวตนและรายละเอียดบัญชีของคุณ จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเรา ตามคำอธิบายของเรา และตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้;
 • เมื่อเรามีส่วนร่วมในการให้บริการของทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและที่ปรึกษาอื่นๆ เพื่อดำเนินการในนามของเรา หรือ เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาในสาขาต่างๆ;
 • เมื่อเราทำงานกับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เป็นตัวแทนของคุณ หรือ บุคคลอื่นที่คุณแจ้งให้เราทราบซึ่งมีสิทธิ์ที่จะให้คำแนะนำหรือใช้บัญชีหรือบริการในนามของคุณ (เช่นหนังสือมอบอำนาจ);
 • เมื่อเรามีส่วนร่วมในการให้บริการของธนาคาร และผู้ให้บริการการชำระเงินหรือพันธมิตรอื่นๆ ของเรา หรือ เราใช้บุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (liquidity providers), Skrill Limited, Paysafe Holdings UK Limited, VISA และ MasterCard เพื่อช่วยดำเนินการในการชำระเงินของคุณ;
 • เมื่อเราต้องร่วมมือตามกฎหมาย หรือ โดยกระบวนการทางกฎหมายกับประเทศเบลีซ และหน่วยงานด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้อื่นๆ เช่น the คณะกรรมาธิการการบริการทางการเงิน หรือ the Financial Intelligence Unit, ธนาคารกลางต่างๆ, ศาลต่างๆ, หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงหรือหน่วยงานอื่นๆ;
 • เมื่อเราทำงานร่วมกับบริษัทที่สนับสนุน FXChoice ในการระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics.
 • เมื่อเราให้ผู้ประกอบการไปรษณีย์ส่งสินค้าที่มีสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ รวมถึงความจำเป็นในการยืนยันตัวตนเมื่อส่งมอบ;
 • เมื่อเราให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และจำเป็นในการสร้างเครือข่ายของบริษัท และดำเนินการด้านบัญชี การชำระเงินค่าบริการและค่าผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค ฯลฯ;
 • ให้กับบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้านบริการแก่อุปกรณ์ปลายทาง;
 • ให้กับเจ้าหน้าที่ สถาบัน และบุคคลต่างๆที่เราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ;
 • ให้กับผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมีลายเซ็นดิจิทัลกำกับอยู่;
 • หากคุณได้แต่งตั้งตัวแทน (ผู้แนะนำโบรกเกอร์) เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานะและอนุมัติใบสมัครของคุณกับพวกเขา;
 • บางครั้งเราอาจว่าจ้างบริษัทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อปรับปรุงการตลาดของ FXChoice เราให้ข้อมูลตามสัญญาที่สรุประหว่างเรา ตามคำสั่งของเราและตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยโดยไม่ระบุตัวตนและเป็นแบบรวมกันเท่านั้น ตัวตนของคุณจะถูกเข้ารหัสไว้;
 • ให้กับผู้บริการในการจัดการ จัดเก็บ จัดทำดัชนี และทำลายเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารตัวจริง และ/หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์;
 • ในบางกรณี และหลังจากที่เราได้รับอนุญาตจากคุณแล้วเท่านั้น เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลแบบจำกัดไปยังพันธมิตรของเรา (เช่น ที่อยู่อีเมล) เพื่อรับจดหมายข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสอื่นๆ ที่คุณเชื่อว่าคุณจะสนใจ (พวกเขาจะส่งให้คุณต่อเมื่อคุณได้ระบุว่าคุณต้องการรับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น) คุณสามารถถอนการอนุญาตได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งผ่านช่องทางการติดต่อดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ คุณสามารถถอนความยินยอมในการรับจดหมายข่าวดังกล่าวได้ทุกเมื่อผ่านทางลิงก์หรือปุ่มยกเลิกการบอกรับในอีเมลทุกฉบับที่คุณได้รับ

ในบางครั้งเราอาจต้องให้ข้อมูลกับองค์กรที่ตั้งอยู่ หรือ ผู้ที่ดำเนินการจัดการด้านอื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อย่างไรก็ตาม เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ หรือ เขตแดนนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เฉพาะในกรณีที่ประเทศดังกล่าวมีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด หรือเราอาจส่งข้อมูลออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งการถ่ายโอนเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยประมวลผลข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราต่อบุคคลที่สามในกรณีที่มีการขาย โอน มอบหมาย ยกเลิกกิจการ (หรือ การขายโอน การโอน หรือ การโอนกิจการที่อาจเกิดขึ้น) การควบรวมกิจการ การเซ้งกิจการ การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมด หรือ ส่วนใหญ่ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร หรือ ทรัพย์สินของ FXChoice.

การเก็บรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกเก็บไว้นานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่เราถือครอง และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ตามปกติเราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพันธะสัญญาหลังจากสิ้นสุดสัญญากับคุณ แต่เราจะไม่ลบข้อมูลดังกล่าวทันที

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

นโยบายของเราระบุถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณเท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลอื่นผ่านทางบริการของเรา (เช่น โดยการคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น) หรือผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น อาจมีการปรับใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อพวกเขา

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าบริการของบุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราขอแนะนำให้คุณอ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข การรับประกัน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์และบริการเหล่านั้น และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านั้น

FXChoice กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เราต้องเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าบางอย่างไว้เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ทำธุรกิจ หรือ ทำธุรกรรมเสร็จสิ้น หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจแล้ว โดยขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาใดจะช้ากว่าตามข้อ 16 วรรค 4 จากกฎหมายการฟอกเงินและกฎหมายการก่อการร้าย (การป้องกัน) ตามข้อ 6 วรรค 2 ของกฎหมายการบันทึกบัญชี (การบำรุงรักษา) ซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2013 หากมีธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือ มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน/กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับลูกค้า หรือ การทำธุรกรรมใดๆ เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้า หรือ ธุรกรรมดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อสรุปของการตรวจสอบดังกล่าว หรือ พ้นระยะเวลาห้าปีแล้ว โดยขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาใดจะช้ากว่า

คุณควรทราบว่าเราจะไม่ลบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นสำหรับศาลที่รอดำเนินการกระบวนการทางปกครอง หรือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของคุณต่อเรา

หากไม่มีความต้องการใช้ข้อมูลนั้นแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ หรือ ปิดการระบุตัวตน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกจากลักษณะการระบุทั้งหมดที่เป็นไปได้ FXChoice ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ถูกล้างอย่างสม่ำเสมอ และข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้นานเกินความจำเป็น

การอัปเดตประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเรา

เราตรวจสอบประกาศนี้เป็นประจำ และบางครั้งจะมีการแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดูประกาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรา myfxchoice.com.

หากการแก้ไขที่เราทำนั้นเป็นรูปธรรม เราสามารถโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปยังส่วนข่าวของเว็บไซต์เราได้ เราขอเชิญให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบอย่างสม่ำเสมอว่าเราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Notice) นี้ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2022

ข้อมูลเกี่ยวกับ Cookies

FXChoice ใช้ cookie อย่างไร?

FXChoice ไม่ได้ใช้ cookie เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งเดียวที่ cookie ใช้โดยตรง คือ การเชื่อมโยงคำขอจากอุปกรณ์ของผู้ใช้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ อย่างไรก็ตาม FXChoice ใช้บริการจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งใช้ cookie ในการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผุ้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเวอนร์ชั่นของเบราเซอร์, ประเภทของระบบปฏิบัติการ, ประเภทของอุปกรณ์ และอื่นๆ

ข้อมูลที่เก็บด้วยวิธีนี้จะทำให้ FXChoice เข้าใจในการเข้าใช้เว็บไซต์ของตนเอง รวมถึงจำนวนของผู้เข้าเยี่ยมชม, จำนวนหน้าที่ได้รับการเข้าชมในแต่ละช่วงเวลา, เวลาเข้าใช้งานในแต่ละหน้าบนเว็บไซต์ และอื่นๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้ FXChoice สามารถปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้

FXChoice จะไม่พยายามระบุตัวผู้ใช้จาก IP addresses นอกเหนือจากว่า ข้อมูลนี้จำเป็นสำหรับการระบุการทุจริตหรือเหตุผลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้เยี่ยมชมสามารถใช้เว็บไซต์ของ FXChoice ได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีการสูญเสียฟังก์ชันการทำงานหาก cookie ถูกปิดการใช้งานบนเว็บเบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้ Backoffice (คำที่เราใช้เรียกประวัติส่วนตัวของลูกค้า) จะต้องเปิดการใช้งาน cookies เพื่อที่จะให้ฟังก์ชันการใช้งานดำเนินงานอย่างปกติ

Cookie ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใดๆบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

จะควบคุม cookie ได้อย่างไร?

การปิดการใช้งานของ cookie ส่วนตัว หรือ ประเภทของ cookie อาจต้องใช้เบราเซอร์ add-ons หรือใช้ cookie ประเภทพิเศษ — เลือกที่จะไม่ใช้ cookie ผู้ใช้สามารถลบ cookie ที่มีอยู่บนอุปกรณ์ใช้งานออกทั้งหมด และสามารถตั้งค่าให้เบราเซอร์เกือบทุกเบราเซอร์ป้องการทำงานของ cookie การปิดการใช้งาน cookie ทั่วไปผ่านการตั้งค่าเว็บเบราเซอร์จะทำให้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ FXChoice และทำให้ประสบการณ์การใช้งานมีคุณภาพด้อยลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ cookie รวมไปถึงการเลือกที่จะไม่ใช้ cookie ประเภทต่างๆได้ที่: www.aboutcookies.org

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบพุช

การแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บคืออะไร?

การแจ้งเตือนแบบพุชเป็นข้อความขนาดเล็กที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะที่ป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อผู้ชมอยู่ในเว็บไซต์ที่มันเชื่อมโยงอยู่เท่านั้น ข้อความพุชจะไม่ผูกอยู่กับเว็บไซต์ใด แต่จะเชื่อมโยงอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์และแอป การแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บคือข้อความที่ดำเนินการได้ซึ่งส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมผ่านทางเว็บไซต์

เราใช้การแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บอย่างไรบ้าง?

เมื่อคุณอยู่ในเว็บไซต์ของเรา คุณจะได้รับคำขอให้อนุญาตการแจ้งเตือนแบบพุช

การแจ้งเตือนแบบพุชใช้เพื่อส่งข้อความถึงคุณ เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการแจ้งเตือนแบบพุช เราจะใช้การแจ้งเตือนแบบพุชก็ต่อเมื่อคุณยินยอมที่จะรับเท่านั้น เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณควบคุมการสมัครรับการแจ้งเตือนได้อย่างเต็มที่ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมการสมัครรับของคุณในการแจ้งเตือนแบบพุชของเราได้

หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยการคลิก ‘อนุญาต’ ในข้อความการเลือกรับแสดงว่าคุณให้สิทธิ์ คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆ หากคุณเลือกคลิก ‘บล็อค’

คุณสามารถปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชในเบราว์เซอร์ของคุณได้

หากคุณเลือกรับการแจ้งเตือนแบบพุช ตัวระบุเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณจะถูกจัดเก็บโดย NOTIX ในนามของเราเพื่อให้บริการแก่คุณ ตัวระบุนี้ไม่เปิดเผยตัวตนและไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

เหตุใดเราจึงใช้การแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บ?

การแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บช่วยให้เว็บไซต์ของเราแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่หรือเนื้อหาที่อัปเดต ในขณะที่เบราว์เซอร์ของคุณเปิดอยู่ หากเราได้รับอนุญาต เราจะสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ ซึ่งจะแสดงบนหน้าจอ

การแจ้งเตือนแบบพุชไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือการท่องเว็บของคุณ ในทางกลับกัน เราใช้การแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเราให้ดีขึ้นและเพื่อให้ผู้คนโต้ตอบกับเราได้ง่ายขึ้น

เบราว์เซอร์ใดบ้างที่รองรับ?

 • Google Chrome
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • เบราว์เซอร์ Samsung
 • Opera
 • เบราว์เซอร์ Yandex
 • เบราว์เซอร์ UC
 • และ macOS Safari

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชกี่ครั้ง?

จำนวนการแจ้งเตือนที่เราส่งให้โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 1 ถึง 4 การแจ้งเตือนต่อวัน

มีค่าใช้จ่ายสำหรับการแจ้งเตือนแบบพุชหรือไม่?

การแจ้งเตือนแบบพุชสามารถรับได้ฟรี คุณไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดนอกจากการกดยินยอม

ฉันจะยกเลิกการสมัครรับการแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บได้อย่างไร?

หากคุณยินยอมที่จะรับการแจ้งเตือนจากเรา คุณสามารถถอนความยินยอมของคุณ (ซึ่งหมายความว่าคุณยกเลิกการสมัครรับการแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บ) ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ตัวอย่างของ Google Chrome:

 1. เปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome บนอุปกรณ์ของคุณ
 2. ไปที่ ‘Settings (การตั้งค่า)’
 3. ภายใต้ ‘Privacy and security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)’ คลิก ‘Site settings (การตั้งค่าไซต์)’
 4. คลิก ‘Notifications (การแจ้งเตือน)’
 5. เลือกที่จะบล็อคหรืออนุญาตการแจ้งเตือน: คุณสามารถเลือกโดเมนเฉพาะที่คุณได้อนุญาตการสมัครรับก่อนหน้านี้และลบออก คุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากเว็บไซต์ที่คุณได้ลบการสมัครรับของคุณผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์อีกต่อไป

ปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุชในบางเบราว์เซอร์