ขอต้อนรับสู่ Research Centre

หากคุณต้องการศึกษาฟอเร็กซ์ที่เน้นภาคปฏิบัติและไม่จมอยู่กับภาคทฤษฎี ขอต้อนรับคุณสู่ศูนย์รวมการศึกษาของเรา เราได้จัดทำไว้ทั้งหมดแปดบท ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงบทวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อให้คุณมีรากฐานที่มั่นคงในการเผชิญหน้ากับตลาดโลก เริ่มต้นกันที่ฟอเร็กซ์: จัดเต็มหลักสูตรเบื้องต้นทั้งหมด หรือเลือกเรียนบทที่คุณต้องการ เรียนรู้วิธีเทรดกับเรา!

Chapters
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 1
Forex 101
There are many different definitions of forex, but from a trading perspective, you only need one: Forex is a decentralised global marketplace where traders agree to exchange one currency to another at specified prices.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 2
Trading platform and basic terms
You need to familiarise yourself with trading platform basics. There are many different features on the platform, but we will focus only on the essentials to take your first steps in trading.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 3
Methods of making trading decisions
We must analyse forex pairs to decide whether to buy/sell or hold positions. Without analysis, trading is random and sure to fail.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 4
The Foreign Exchange Market
What makes the forex market so great to trade is its size. It is the biggest market in the world. Despite being dominated by large banks, corporations, and governments, participants of any size can join in and trade at almost the same relative cost.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 5
What is Fundamental Analysis?
The four major currency pairs account for about two-thirds of all the daily turnover in the foreign exchange market and are the most-watched barometers. The majors are EURUSD, USDJPY, GBPUSD and USDCHF.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 6
Technical Analysis
Charts have been used to illustrate price movements for hundreds of years. Today technical analysis, the study of charts and indicators, is commonplace and used extensively by traders, analysts and investors.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 7
What to do to Improve Your Trading
The best traders have a plan and stick to it. Most winners in trading are working to a trading plan and treat trading seriously and as a business. No one would seriously expect to succeed in business without a plan.
Start Chapter
Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning
Chapter 8
Golden Rules for Successful Trading
There are dos and don’ts for traders. These are rules the very best live by. No one is born knowing all this. The way to acquire them is the same way any other successful traders have: through patience, focus, discipline and experience.
Start Chapter

FXEducation Glossary

Popular Terms

Stop Loss

An order to close a trade at a specific price to stem losses. This is used to close a trade to stop your account being wiped out.

Take Profit

An order to close a trade at a specific price to lock in profit without you having to physically close the trade yourself.

Leverage

To put in very simple terms, it allows you to open larger trades with less capital. Leverage is a great tool that allows you to earn more, but it comes at a price. The higher the leverage you use, the higher the risk of losing your investment. It can amplify both your earnings and losses. You need to find a balance between your capital and leverage. If you’re new to forex, it’s highly recommended to keep leverage low and not to open too many positions. A small investment + high leverage = likely disaster.

Volume

Turnover of a market. In MetaTrader you define the size of your trade in lots.

Slippage

Difference between order price and execution usually caused by lack of liquidity or a surprise news event.

ข้อดีของการเทรดกับเรา

Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning

ฝากเงินขั้นต่ำ USD 10

Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning

การบริการลูกค้าจากทั่วโลกที่มีคุณภาพและเป็นกันเอง ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ

Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning

สภาพแวดล้อมในการเทรดที่เสถียร

Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning

Leverage ยืดหยุ่นได้สูงสุดถึง 1:1000

Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning

เงินทุนมีความปลอดภัยสูงสุด

Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning

สามารถฝากและถอนเงินได้หลายทาง

มีคำถามอะไรไหม ไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning ของเรา

มีคำถามอะไรไหม ไปที่ ศูนย์ช่วยเหลือ Cosmos Atom cryptocurrency trades up $0.157, approximately 1.62% higher this morning ของเรา

ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือคุณอย่างดีที่สุด โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ