นโยบายการคืนเงินในบัตร

  1. การคืนเงินต้องทำขึ้นในสกุลเดียวกันกับที่ฝากไว้ในตอนแรก
  2. ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินได้ในจำนวนที่มากกว่ายอดเงินฝาก เว้นแต่ผู้ประมวลผลบัตรที่เกี่ยวข้องและธนาคารของลูกค้าอนุญาตให้ทำธุรกรรมดังกล่าว หรืออธิบายอีกอย่างก็คือจำนวนรวมของเงินคืนจะมากกว่ายอดรวมของเงินฝากไม่ได้
  3. ไม่อนุญาตให้ชำระเงินไปยังบุคคลภายนอก จำนวนเงินที่ฝากผ่านบัตรของบุคคลภายนอกจะได้รับการคืนไปยังบัตรใบเดิม เมื่อ FXChoice ได้รับเอกสารประจำตัวของผู้ถือบัตร
  4. ลูกค้ามีสิทธิใช้บัตรมากกว่าหนึ่งใบตราบที่บัตรทั้งหมดเป็นของลูกค้า อย่างไรก็ตาม หน้า 2 จะยังคงมีผลบังคับใช้สำหรับบัตรแต่ละใบแยกกัน
  5. ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อยู่ในหน้า 2 ในบางครั้ง คำขอชำระเงินหนึ่งครั้งอาจได้รับการประมวลผลผ่านหลายธุรกรรม
  6. ในกรณีบัตรที่ใช้ฝากเงินหมดอายุ หรือได้รับการเปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถคืนเงินได้ในทางเทคนิค และในกรณีดังกล่าว FXChoice มีสิทธิปฏิเสธธุรกรรมที่ขอตามข้อกำหนดในหน้า 1 ของนโยบายการคืนเงินของเรา
  7. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับผู้ประมวลผลบัตรที่ให้บริการในแต่ละประเทศ
  8. ในการประมวลผลการถอนเงิน FXChoice มีสิทธิขอเอกสารเกี่ยวกับการชำระเงินเพิ่มเติม หากจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและขั้นตอนภายใน

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!