กฎการหมดอายุ

เราให้บริการ CFD ที่มีวันหมดอายุตามราคาฟิวเจอร์สเดือนใกล้สุดของ WTICrude และ BrentCrud

เมื่อตลาดปิดในวันหมดอายุสำหรับ WTICrude / BrentCrud:

  • การเทรดที่เปิดอยู่จะถูกปิด และยอดกำไร/ขาดทุนลอยตัวที่มีก็จะถูกสรุปยอด
  • คำสั่งที่รอดำเนินการจะถูกยกเลิก

ในวันทำการซื้อขายถัดไป WTICrude / BrentCrud จะเปิดโดยใช้สัญญาฟิวเจอร์สของเดือนถัดไปเป็นตัวอ้างอิงราคา จากนั้นคุณสามารถเปิดสถานะใหม่ได้อีกครั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบต่อการเทรดของคุณ คุณควรพิจารณาปิดสถานะเหล่านั้นก่อนที่จะหมดอายุ หรือเทรด CFD สำหรับน้ำมันที่ไม่มีวันหมดอายุ เช่น WTISpot, BrentSpot

Ticker ใน MT4 คำอธิบาย วันหมดอายุ
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2021/Oct/19
.BrentCrud Brent Crude Oil 2021/Oct/28

* กฎการหมดอายุอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงกำหนดการหมดอายุที่จะเกิดขึ้น โปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์ของเราอยู่เสมอเพื่อทราบข้อมูลล่าสุด