กฎการหมดอายุ

เราให้บริการ CFD ที่มีวันหมดอายุตามราคาฟิวเจอร์สเดือนใกล้สุดของ WTICrude และ BrentCrud กฎการหมดอายุเหล่านี้ใช้ไม่ได้กับ WTISpot และ BrentSpot ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ
ในตอนเริ่มวันสุดท้ายของสัญญา (วันที่หมดอายุ) เราจะ:

  1. ปรับการเสนอราคาของตลาดตามความแตกต่างระหว่างราคาที่ซื้อขายล่าสุดของเดือนใกล้สุด กับราคาของเดือนถัดไป (สเปรด)
  2. ทำการปรับเครดิต/เดบิตกับบัญชีของคุณด้วยสถานะที่เปิดอยู่ตามสเปรด
  3. เราจะเริ่มการเสนอราคาสัญญาของเดือนถัดไป

Ticker ใน MT4 คำอธิบาย วันหมดอายุ
.WTICrude WTI Light Crude Oil 2020/Jul/21
.BrentCrud Brent Crude Oil 2020/Jul/31

ตัวอย่าง:
ในวันที่ 17 ธันวาคม เราเสนอราคา 61.500 สำหรับตลาด WTI ราคานี้อิงตามเดือนใกล้สุดในปัจจุบันของ WTI ซึ่งในตัวอย่างนี้คือสัญญาเดือนมกราคม 2020 (หมดอายุวันที่ 19 ธันวาคม) คุณตัดสินใจขาย 0.1 CFD และถืออเดอร์จนถึงวันที่ 19 ธันวาคมหรือเลยจากวันหมดอายุนั้น
ในตอนเริ่มวันที่ 19 ธันวาคม เราเปลี่ยนจากการใช้การเสนอราคาเดือนมกราคม 2020 เป็นการเสนอราคาเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ตามกฎเกณฑ์ของราคา เพราะตลาดฟิวเจอร์สเดือนมกราคม 2020 ที่ใช้อ้างอิงหมดอายุในวันที่ 19 ธันวาคม
ราคาที่ซื้อขายล่าสุดของของสัญญาฟิวเจอร์ส NYMEX ที่อ้างอิงสำหรับเดือนดังกล่าวคือ 60.93 (มกราคม) และสำหรับเดือนถัดไปคือ 60.800 (กุมภาพันธ์) ดังนั้นราคา WTI ของเราจะปรับลดลง 130 pips
ออเดอร์ขายที่เปิดอยู่ของคุณจะถูกปรับ 130 pips (+130 สำหรับออเดอร์ซื้อ -130 สำหรับออเดอร์ขาย) ในตัวอย่างนี้ บัญชีจะถูกหัก (60.800 – 60.930)*1000*0.1= – $13
หากการเสนอราคาปรับขึ้น 130 pips คุณจะได้รับเครดิตเท่ากับ 130 pips
การปรับนี้จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนเมื่อมีการเสนอราคาใหม่