รายละเอียดเกี่ยวกับการทำคำสั่งการเทรด (Execution Rules Specifications)

เวลาเซิร์ฟเวอร์

เวลาเซิร์ฟเวอร์ของเราคือ GMT+2 หรือ GMT+3 ในช่วงฤดูร้อน.

เวลาทำการของเรา

ตลอดทั้งวัน (24 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันอาทิตย์ 00.00 น. ถึง วันศุกร์ 23.00 น. ตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์. เนื่องจากเราให้บริการทั่วโลก เราจึงมีฝ่ายบริการลูกค้าในหลายภาษาด้วยกัน ซึ่งให้บริการลูกค้าที่อยู่ทั่วโลก ตามเวลาให้บริการของเรา. เราจะไม่มีการเสนอราคานอกเวลาทำการของเรา ดังนั้น ในช่วงที่ไม่ใช่เวลาทำการของเรา ลูกค้าจะไม่สามารถทำคำสั่งการเทรดได้.

วันหยุด

วันหยุดต่างๆจะถูกแสดงบนเว็บไซต์ของเรา, ในอีเมล หรือ เมลที่อยู่ในแพลตฟอร์มการเทรด MT4.

เวลาของ Market watch

เวลาที่แสดงอยู่ในหน้าต่าง Market watch ในแพลตฟอร์มการเทรด MT4 นั้น คือเวลาตอนที่ได้รับการเสนอราคาครั้งล่าสุด.

การเสนอราคา

เรามีราคาอยู่สองประเภทที่ใช้ในการเทรดตราสารทางการเงินทุกชนิด: ราคาที่สูงกว่า (ASK) คือราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อตราสารทางการเงินนั้นๆได้ (go long) ส่วนราคาที่ต่ำกว่า (BID) คือราคาที่ลูกค้าสามารถขายตราสารทางการเงินนั้นๆได้ (go short).

Spread

Spread คือค่าส่วนต่างระหว่างราคาขาย (BID) และราคาซื้อ (ASK). Spread คือค่าส่วนต่างระหว่างราคาขาย (BID) และราคาซื้อ (ASK). เราไม่มีการเสนอราคาแบบ spread ติดลบ. เรามีค่า Spread ที่ถือว่าต่ำเป็นอันดับต้นๆในบรรดาโบรกเกอร์ต่างๆ . สิ่งที่สามารถประเมินค่า spread ของเราได้ดีที่สุด คือ การเปิดบัญชี demo.

*สิ่งสำคัญ. เนื่องจากเราเป็นโบรกเกอร์ที่มีค่า spread แบบไม่คงที่ ดังนั้น ค่า spread จะขึ้นอยู่กับสภาวะและสภาพคล่องของตลาดซึ่งกำหนดโดยธนาคารต่างๆ. ในช่วงที่ตลาด fx มีความแปรปรวน และ/หรือ ไม่ค่อยคล่องตัว ในช่วงนั้น ค่าของ spread จะปรับสูงขึ้น. 

ประเภทของคำสั่งการเทรด

“Market order” คือคำสั่งการเทรดที่ทำได้ง่ายที่สุด. อคำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย ด้วยสภาวะราคาที่มีอยู่ในตลาด.

“Pending Order” คือ คำสั่ง ซื้อ หรือ ขาย ด้วยราคาในอนาคตที่เรากำหนดไว้. เรามีประเภทคำสั่งแบบ Pending Order ดังต่อไปนี้:  :

  • Buy Limit
  • Buy Stop
  • Sell Limit
  • Sell Stop

คุณสามารถเพิ่ม Stop Loss และ/หรือ Take Profit ได้ในการเทรดแบบ pending order ใดๆก็ได้.

*คุณสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งการเทรดของคุณได้ก่อน หรือ หลังจากที่ทำคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน หรือ ยกเลิกคำสั่ง Stop Loss, Take Profit หรือ Pending Order ได้ หากราคาอยู่ที่ระดับเดียวกับราคาตลาด. นอกจากนี้ คุณไม่สามารถปรับเปลี่ยน หรือ ยกเลิกคำสั่งการเทรดได้ หากคำสั่งนั้นถูกทำคำสั่งโดยโบรกเกอร์.

การทำคำสั่งเทรด

คำสั่ง Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss และ Take Profit ที่ใช้ในคำสั่งขายที่เปิดอยู่ จะใช้ราคาจากราคาซื้อ (ASK) .

คำสั่ง Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss และ Take Profit ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่ จะใช้ราคาจากราคาขาย (BID) .

*คำสั่ง Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit และ Sell Stop จะทำคำสั่งที่ราคาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ในสภาวะการเทรดบางช่วง อาจะทำให้ทำคำสั่งตามราคาที่กำหนดไว้ไม่ได้ ทาง FX Choice มีสิทธิ์ในการทำคำสั่งให้อัตโนมัติด้วยราคาที่ดีที่สุดถัดไป . ในกรณีนี้ที่เกิดขึ้น อาจทำให้ราคาที่ทำคำสั่งคาดเคลื่อน และอาจส่งผลดี หรือ ผลเสียให้กับการเทรดของคุณได้. 

ขนาด lot ขั้นต่ำที่สามารถทำการเทรดได้

ขนาด lot ขั้นต่ำที่สามารถทำการเทรดได้ คือ 1,000 ยูนิตของสกุลเงินหลัก (มีค่าเท่ากับ 0.01 lot ใน MetaTrader4).

Leverage/Margin

Margin คือจำนวนเงินที่คุณต้องมีอยู่ในบัญชีก่อนที่จะทำการเปิดการเทรด. Leverage ของคุณจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องใช้ margin เท่าไหร่ในการเปิดการเทรด. สัดส่วนของ leverage สูงสุดที่สามารถมีได้คือ 1:200. โปรดอ่านที่หน้า (FAQ) ของเราในนั้นจะมีคำอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณ margin.

ระดับ Margin ที่ต้องใช้ในการเปิดการเทรดแบบล็อก หรือ การเทรดแบบป้องกันความเสี่ยง

การเทรดแบบล็อก หรือ การเทรดที่แบบป้องกันความเสี่ยง (Hedging) สามารถทำได้ในกรณีที่คุณต้องการเปิดการเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับการเทรดที่คุณมีอยู่แล้วในปริมาณเดียวกัน (โปรดทราบว่า ปริมาณการเทรดในทิศทางตรงกันข้ามนั้น สามารถมีปริมาณมากกว่า หรือ น้อยกว่าก็ได้). ซึ่งนี่ไม่ใช่การปิดการเทรดที่มีอยู่ก่อนหน้า การเทรดแบบล็อกนั้นจะต้องมีการเทรดที่เปิดอยู่ทั้งสองด้าน.

คุณไม่ต้องใช้ margin เพิ่มในการเปิดการเทรดแบบล็อก

ระดับ Margin Call และ Stop Out ของคุณอยู่ที่เท่าไหร่?

ข้อจำกัดนี้แตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี. หากคุณมีบัญชี MT4 แบบ classic คุณจะได้รับ margin call ที่ 25% และจะถูก stop out ที่ 15%. ซึ่งหมายถึง คุณจะได้รับคำเตือน เมื่อจำนวนเงินในบัญชีลดลงเหลืออยู่ที่ระดับ 25% ของระดับ margin ที่ต้องมีในการเทรดที่เปิดอยู่ เช่น การเทรดที่เปิดอยู่จะถูกระบายสีแดงในแพลตฟอร์มการเทรด MetaTrader4. หากคุณยังคงขาดทุนกับการเทรดที่เปิดอยู่ และระดับเงินในบัญชีของคุณตกลงมาเรื่อยๆจนต่ำกว่า 15% ของระดับ margin ที่ต้องใช้ การเทรดที่มีอยู่นั้นจะถูก stop out. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ คุณต้องไตร่ตรองว่าการเทรดไหนที่ควรปิด หรือ ทำการเพิ่มเงินเข้าในบัญชีเพื่อทำการเทรดต่อไป.  โปรดดูที่หน้า (FAQ) ของเรา สำหรับตัวอย่างและคำอธิบายเพิ่มเติม.

*โปรดจำไว้ว่า หากคุณมีบัญชี PRO คุณจะได้รับ margin call เมื่อเงินในบัญชีของคุณลดลงอยู่ที่ 100% ของระดับ margin และจะถูก stop out เมื่อเหลืออยู่ที่ 80%. 

ค่าใช้จ่าย

ในการเปิดการเทรดในตราสารการเงินบางประเภท อาจมีค่า swap เกิดขึ้น. มูลค่าของการเทรดที่เปิดอยู่ในตราสารการเงินบางประเภทอาจเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงตามค่า swap รายวัน. ค่า swap ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยของตลาด ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา.

คอมมิชชั่น ECN

โปรดจำไว้ว่า การคำนวณค่าคอมมิชชั่น ECN นั้นขึ้นอยู่กับปริมาณของ USD. การเทรดทั้งหมดของบัญชี PRO นั้นจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม 7.00 USD ทุกๆการเทรดจำนวน 100 000 USD (1.0 lot) โปรดอ่านที่หน้า FAQ เพื่อดูตัวอย่าง.

การเทรดบนมือถือ

คุณสามารถใช้ MT5 บนอุปกรณ์ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารจากทางบริษัท

02/07/2020Important: Trading hours on 3 July
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ขอขอบคุณที่คุณสละเวลาเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงคุณภาพการทำงานของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์