การดำเนินการของบริษัท

เมื่อบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออกการดำเนินการของบริษัทจะเป็นการเริ่มกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทนั้นๆ การดำเนินการของบริษัทอาจมีตั้งแต่ปัญหาเร่งด่วนด้านการเงิน เช่น การล้มละลายหรือการชำระหนี้ ไปจนถึงบริษัททำการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อย่อในการเทรด การปันผล การแบ่งหุ้น การควบรวมกิจการ และการแยกจากบริษัทแม่ล้วนเป็นตัวอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปของการดำเนินการของบริษัท

การปันผล

การปันผลจะมีการปรับใช้ในวันก่อนวันตัดสิทธิรับเงินปันผลที่แสดงในตารางด้านล่าง *:

Tickerชื่อบริษัทวันตัดสิทธิรับเงินปันผลจำนวนเงินปันผลสกุลเงินปันผล
TTE_fr
Total Energies2021/09/210.066EUR
*กรุณาคลิกที่ตราสารการเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การแตกหุ้น

การแตกหุ้นเป็นการดำเนินการของบริษัทที่เพิ่มจำนวนหุ้นที่มีอยู่ของบริษัท ซึ่งมีการดำเนินการโดยการแบ่งแต่ละหุ้นออกเป็นหลายๆ หุ้นและลดราคาหุ้นตามนั้น การแตกหุ้นไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท **

Tickerชื่อบริษัทวันที่แตกหุ้นอัตราส่วนการแตกหุ้น
*กรุณาคลิกที่ตราสารการเงินเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • * การจ่ายเงินปันผลในหุ้นอาจส่งผลต่อต้นทุนของสถานะ CFD หุ้นของคุณ ตัวอย่างเช่นเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้น มูลค่าของมันก็จะลดลง ดังนั้นหากคุณมีสถานะขายหุ้น นั่นเป็นเรื่องดี แต่ถ้าคุณมีสถานะซื้อ ก็จะได้ผลตรงข้าม

  เพื่อลดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหันจากการจ่ายเงินปันผล การปรับเงินปันผลจะมีการปรับใช้กับ CFD หุ้นของเรา สถานะซื้อจะได้รับการเพิ่มการปรับเงินปันผล ในขณะที่สถานะขายจะถูกหักออกจากการปรับ

  ตัวอย่าง
  วันตัดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคมหมายความว่าสถานะทั้งหมดที่ถืออยู่เมื่อสิ้นวันที่ 2 มีนาคมจะมีการปรับเงินปันผล หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินปันผล เราขอแนะนำให้คุณปิดสถานะของคุณก่อนที่จะมีการปรับเงินปันผล

  การปันผลจากสถานะซื้ออาจน้อยกว่าการปันผลจากสถานะขาย

  ผลรวมของเงินปันผลอาจลดลงตามอัตราดอกเบี้ยและ/หรืออัตราดอกเบี้ยของผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา

 • ** การแตกหุ้น ลูกค้าที่มีสถานะเปิดอยู่จะถูกปิดสถานะโดยอัตโนมัติ

  คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการทั้งหมดและคำสั่ง Stop/Limit ที่เกี่ยวข้องกับตราสารเหล่านี้จะถูกยกเลิก ลูกค้าจะต้องสร้างคำสั่งเข้าใหม่อีกครั้งหากยังต้องการ หรือป้อนคำสั่ง Stop และ Limit อีกครั้ง