ความรู้ทั่วไป

ระดับของ Margin Call และ Stop out ของคุณอยู่ที่เท่าไหร่?

Margin Call คือข้อความที่คุณได้รับในแพลตฟอร์มการเทรด MT4 ของคุณ เพื่อเป็นการเตือนว่า บัญชีของคุณมีเปอร์เซนต์ของ margin เลยระดับที่ได้กำหนดไว้ และเงินในบัญชีของคุณไม่เพียงพอต่อการเปิดการเทรดใหม่ (ยอดคงเหลือที่ไม่ได้ใช้ + ยอดกำไรจากการเทรดที่ยังไม่ปิด – ยอดขาดทุนจากการเทรดที่ยังไม่ปิด) ส่วนระดับ Stop out คือระดับเปอร์เซนต์ของ margin ที่ถูกกำหนดไว้ โดยที่แพลตฟอร์มการเทรด MT4 จะทำการปิดการเทรดโดยอัตโนมัติ (โดยเริ่มปิดจากการเทรดที่มียอดขาดทุนมากที่สุด จนกว่าระดับ margin จะเพิ่มถึงระดับที่กำหนดไว้) เพื่อเป็นการป้องกันการขาดทุนจนยอดเงินในบัญชีมีค่าติดลบ – ต่ำกว่า 0 USD

ตัวอย่าง: สมมุติว่าคุณเปิดการเทรดไว้ 1 lot ในคู่สกุลเงิน USDCHF ในบัญชี Classic ซึ่งมี leverage อยู่ที่ 200. Margin จะมีค่าเท่ากับ: 100000/200=500 USD. ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น margin call ในบัญชี Classic จะเกิดขึ้นเมื่อเงินในบัญชีของคุณอยู่ที่ระดับ 25% ของ margin. ดังนั้น เราจะต้องคูณ margin ที่มีอยู่ 500 ด้วย 25% ผลที่ได้คือ 125 USD . นอกเหนือจากนี้ หากเงินในบัญชีของคุณยังลดลงอย่างต่อเนื่อง และถึงจุดที่เท่ากับ 15% ของ margin ที่ต้องใช้ในการเปิดการเทรด การเทรดของคุณที่มีอยู่จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ (stop out). โปรดดูตัวอย่าง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ 500*15%= 75 USD.

การคำนวณ margin

สูตรพื้นฐานง่ายๆที่ใช้ในการคำนวณ margin: Margin = จำนวนการเทรด/Leverage ของบัญชี. โปรดจำไว้ว่า จำนวนการเทรดนั้นถูกนำมาคำนวณโดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินของบัญชีการเทรดของคุณ. ในการคำนวณจำนวนการเทรด จะต้องใช้สกุลเงินหลักมาเป็นตัวตั้ง. สกุลเงินหลัก คือ สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงิน.

ตัวอย่างที่ 1. สมมุติว่าคุณมีบัญชีการเทรดในสกุลเงิน USD โดยมี leverage อยู่ที่ 1:50 คุณต้องการจะเปิดการเทรดเป็นจำนวน 0.2 lot ในคู่สกุลเงิน USDCHF. Margin ที่ต้องการคือ: Margin = จำนวนการเทรด/ leverage ของบัญชี = 20 000 (0.2 lot)/50(leverage ของเรา) = 400 USD.

ตัวอย่างที่ 2. สมมุติว่าคุณมีบัญชีการเทรดในสกุลเงิน USD โดยมี leverage อยู่ที่ 1:200 และคุณต้องการทำการซื้อ 0.5 lot ในคู่สกุลเงิน EURUSD. สมมุติว่าอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1.3200 margin ที่เราต้องการคือ: Margin = จำนวนการเทรด/ leverage ของบัญชี =50 000*1.32/200 = 330 USD. จากตัวอย่างนี้ เราทำการซื้อ 0.5 lot ของ EUR แต่เงินในบัญชีของเราเป็นเงินสกุล USD ดังนั้นเราต้องทำการแปลงการเทรดของเราให้กลับไปเป็นสกุลเงิน USD เสียก่อน – โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน.

คอมมิชชั่น ECN

โปรดทราบว่า การคำนวณค่าคอมมิชชั่น ECN ขึ้นอยู่กับจำนวนการเทรดที่เป็น USD. การเทรดทั้งหมดในบัญชี ECN จะถูกเก็บค่าคอมมิชชั่น 3.5 USD ต่อการเทรดที่มีค่าเท่ากับ 100,000 USD. พูดได้อีกอย่างนึงก็คือ ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดสำหรับ lot แบบ round-turn จะเท่ากับ 7 USD.

ตัวอย่างที่ 1. สมมุติว่าคุณกำลังจะเปิดคำสั่งการเทรดที่ 1 lot ในคู่สกุลเงิน USDCHF. จำนวนการเทรด 1 lot ในคู่สกุลเงิน USDCHF มีค่าเท่ากับ 100,000 USD (ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนการเทรดในปริมาณมาตรฐาน 1 lot) ค่าคอมมิชชั่นจะเท่ากับ 7 USD: คอมมิชชั่น ECN = 7*จำนวนการเทรด/100 000 = 7*100 000/100 000 = 7 USD.

ตัวอย่างที่ 2. การเทรดในจำนวน 0.5 lot ในคู่สกุลเงิน EURUSD โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1.3200 จะถูกเก็บค่าคอมมิชชั่นในจำนวน 4.62 USD. แต่เนื่องจากสกุลเงินหลักคือ EUR ไม่ใช่ USD เราจะต้องทำการแปลงให้เป็น USD โดยคูณจำนวน lot ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน: คอมมิชชั่น ECN = 7*จำนวนการเทรดในสกุล USD/100 000=7*50 000*1.32/100 000 = 4.62 USD. จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่าเงินสกุลหลักคือ EUR ดังนั้น 50,000 EUR จะมีค่าเท่ากับ 50,000*1.32=66,000 USD.

การเทรดบนมือถือ

คุณสามารถใช้ MT5 บนอุปกรณ์ Android และ iOS ได้แล้ววันนี้
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารจากทางบริษัท

25/03/2020Important: Start of DST (US)
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ขอขอบคุณที่คุณสละเวลาเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงคุณภาพการทำงานของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการลูกค้า 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์