ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวและความไว้วางใจที่คุณให้เราในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและความสำเร็จของธุรกิจของเรา เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเรา และในที่นี้เราจะร่างประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม, เหตุผลที่เราเก็บข้อมูล และสิ่งที่เราทำกับข้อมูลที่เก็บมา นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิธีที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่คุณได้ให้ไว้กับเราได้

FX Choice Limited (ซึ่งต่อไปในที่นี้จะเรียกว่า FXChoice) เป็นบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่มีหมายเลขการจดทะเบียน 105,968, ที่อยู่ในการจดทะเบียน: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize. FXChoice ไดรับอนุญาตและถูกควบคุมดูแลโดย International Financial Services Commission of Belize – เป็นหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศเบลีซ FXChoice มีใบอนุญาตเลขที่ 000067/96, ออกให้โดย International Financial Services Commission of Belize. บริษัทได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ, บทที่ 270, ฉบับแก้ไขเมื่อปี ค.ศ. 2000 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FXChoice ได้ที่ myfxchoice.com

เราให้บริการด้านการลงทุน (Forex) ทั่วโลกและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรา FXChoice เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3 วรรค 2 จากกฎข้อบังคับ (EU) 2016/679 ทั้งจากรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 ซึ่งถูกเรียกว่า General Data Protection Regulation (GDPR)

ประกาศฉบับปัจจุบันเกี่ยวข้องกับบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป

สำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรป (EU) ในการเปิดและรักษาบัญชีเราจะได้รับ, เก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงนี้จะแสดงถึงวิธีการที่เราจัดการข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจว่าเราปฏิบัติตามพันธกรณีที่เรามี และเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา, โดยที่เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

คุณจะติดต่อ FXChoice ได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ หรือ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณคุณสามารถติดต่อเราได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

 • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข +52 558 526 80 32 หรือ หมายเลขกลางของเรา: + 501 227 27 32;
 • ติดต่อผ่านทางอีเมลที่ info@myfxchoice.com
 • ติดต่อผ่านทาง Live Chat บนเว็บไซต์ของ FXChoice
 • ติดต่อผ่านทางไปรษณีย์: Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, Belize City, Belize

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FXChoice ได้ที่ myfxchoice.com

ตัวแทนของ FXChoice ในสหภาพยุโรปภายใต้มาตรา 27 GDPR คือ Optimal Solution EOOD บริษัท Optimal Solution EOOD เป็นบริษัทของบัลแกเรีย ซึ่งมีที่ตั้งของสำนักงานอยู่ที่ Sofia 1303, Bulgaria, 30 Osogovo Str., fl. 4, office 501
คุณสามารถติดต่อตัวแทนของเราเกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับ GDPR คุณสามารถติดต่อ Optimal Solution EOOD ได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

 • ติดต่อผ่านทางอีเมลที่ mail@optimal-solution.bg
 • ติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ – optimal-solution.net
 • ติดต่อทางไปรษณีย์: Sofia 1303, Bulgaria, 30 Osogovo Str., fl. 4, office 501.

หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจาก FXChoice คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้

หากคุณเป็นลูกค้าจากสหภาพยุโรปคุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลทุกแห่ภายในสหภาพยุโรป

คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm เพื่อดูรายละเอียดของหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลทั้งหมดในสหภาพยุโรป.

วิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายยุโรป เราประมวลผลข้อมูลของคุณด้วยเหตุผลบางประการที่เรามุ่งเน้น และเราเข้าใจว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลของคุณโดยไม่มีข้อจำกัด

เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ และอาศัยฐานข้อมูลทางกฎหมายต่างๆเพื่อใช้ข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประมวลผลใบสมัครของคุณ, เพื่อช่วยในการบริหารจัดการบริการของเรา, เพื่อให้มั่นใจว่าเราให้บริการที่ดีที่สุดแก่คุณ, เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีทางกฎหมายและกฎระเบียบของเรา

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้มีขึ้นเพื่ออธิบายให้คุณทราบเกี่ยวกับวิธีการและเหตุผลที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

1. เพื่อให้บรรลุสัญญาหรือในบริบทของความสัมพันธ์ก่อนสัญญา เพื่อเริ่มทำสัญญาสำหรับการให้บริการ

 • ในบริบทของความสัมพันธ์ก่อนสัญญา

  ก่อนที่เราจะให้บริการแก่คุณ เราจะต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อดำเนินการกับใบสมัครของคุณและเพื่อประเมินเงื่อนไขที่เราสามารถทำสัญญากับคุณได้ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลคือการระบุลูกค้าที่มีแนวโน้มจะเปิดบัญชีกับเราและเพื่อประเมินว่าบริการที่พวกเขาร้องขอนั้นเหมาะสมหรือไม่

  หากเรายังไม่ได้ทำสัญญากับคุณ แต่คุณได้ขอให้เรา (ผ่านช่องทาง ‘ติดต่อกับเรา’ ‘แชท’ หรือ ‘โทรกลับ’) เพื่อทำบางสิ่งให้ในขั้นตอนแรก (เช่นเสนอราคา) เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งที่คุณขอ

  เพื่อให้สามารถเริ่มใช้บริการของเราได้คุณต้องสร้างโปรไฟล์ส่วนตัวก่อน ในการทำเช่นนั้นกรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และประเทศของคุณ เมื่อสร้างบัญชีของคุณแล้วคุณสามารถเปิดบัญชีออนไลน์และบัญชี demo ได้ และคุณจะสามารถรับข้อมูลบางอย่างได้เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณก่อน

  ข้อมูลข้างต้นมีผลแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำสัญญากับเราจริง ๆ ตราบใดที่การประมวลผลอยู่ในบริบทของสัญญาที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ หลังจากสองปีผ่านไป แอปพลิเคชันจะหมดอายุและเราจะลบข้อมูลของคุณออก

 • เพื่อทำตามสัญญา

  ในการเปิดบัญชีจริงสำหรับคุณเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างตัวตนของคุณและดูความเหมาะสมของบริการของเราให้คุณ ในการทำเช่นนี้เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  เรารวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการที่คุณต้องการตามข้อตกลงกับลูกค้าของเรา:

  • เพื่อจัดการบัญชีของคุณกับเรา
  • เพื่อจัดการและดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคำขอบริการของคุณ
  • เพื่อทำตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับคุณ

  เราใช้ข้อมูลที่คุณให้เพื่อระบุและป้องกันการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงลูกค้านโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงดำเนินการรายงานและยอมรับการชำระเงินใด ๆ – เงินฝากหรือถอน – ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ให้ นอกจากนี้ ข้อมูลนี้ช่วยให้เราปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุปของสัญญานี้กับคุณ

  บางครั้งเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเราในการปรับปรุงบริการที่เราให้ นอกจากนี้ เราอาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันด้านกฎระเบียบของเราในการรักษาข้อมูล
  ในกระบวนการนี้เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคนกลางหรือคู่สัญญา (เช่น หากคุณทำธุรกรรมการชำระเงิน เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการทำธุรกรรมไปยังผู้ให้บริการชำระเงินหรือธนาคารของเรา)

  หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจหมายความว่าเราไม่สามารถให้บริการที่คุณร้องขอได้
  เราเก็บข้อมูลที่ใหม่ที่สุด และจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ของคุณ โดยทันทีเมื่อคุณแจ้งให้เราทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

เรามีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางกฎหมายบางอย่าง เช่น:

 • เพื่อรายงานและตอบข้อสงสัยที่ได้รับและให้ข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น International Financial Services Commission of Belize หรือ the Financial Intelligence Unit), หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ;
 • เพื่อการตรวจสอบอายุ;
 • เพื่อการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานคุ้มครองข้อมูลซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับจาก GDPR;
 • เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับเรา และเพื่อให้เป็นไปตามพันธะทางด้านกฎหมาย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงการป้องกันการฟอกเงิน, การหลีกเลี่ยงภาษี, การจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้ายและการฉ้อโกง ตัวอย่างเช่น เราจำเป็นต้องระบุตัวตนของคุณ, ยืนยันตัวตนของคุณ, ตรวจสอบกิจกรรมและธุรกรรมของคุณ และยืนยันข้อมูลความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของคุณ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและป้องกันการฉ้อโกงจากบุคคลที่สามหรือลูกค้า;
 • เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของลูกค้า, ความสามารถทางการเงิน, วัตถุประสงค์ในการลงทุน และทัศนคติต่อความเสี่ยงของบริการที่นำเสนอก่อนการให้บริการ;
 • เพื่อตอบสนองความผูกพันที่มีให้โดย:
  • พระราชบัญญัติ (การป้องกัน) การฟอกเงินและการก่อการร้าย
  • เงื่อนไขทั่วไปในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยใบอนุญาตของ International Financial Services Commission of Belize
  • พระราชบัญญัติการบันทึกบัญชี (การเก็บรักษา) ฉบับปี ค.ศ. 2013
  • กฎข้อบังคับ (EU) 2016/679 ของทั้งรัฐสภาและสภายุโรปเมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2016 และกฎข้อบังคับทั้งหมดของ International Financial Services Commission of Belize
  • และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย;
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่ศาล และบุคคลที่สามในระหว่างการพิจารณาคดีต่อศาล เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการทางกฎหมายและข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง;

3. ข้อมูลที่คุณได้ให้ความยินยอมไว้

ในบางกรณี เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณก่อนเท่านั้น การยินยอมเป็นเหตุผลที่แยกไว้ต่างหากเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และมีการระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการดังกล่าวๆไว้

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณให้ความยินยอม และจนกว่าคุณจะยกเลิกการยินยอมนั้นๆ:

 • เพื่อทำให้คุณตระหนักถึงบริการที่คุณอาจมีความสนใจ
 • เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอที่กำหนดเองได้ และการให้บริการแบบเป็นส่วนตัว;
 • เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือโอกาสที่เราคิดว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ;
 • เพื่อทบทวนความต้องการของคุณอย่างต่อเนื่อง;
 • เพื่อส่งอีเมลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ ข้อเสนอต่าง ๆ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอื่น ๆ
 • เพื่อส่งจดหมายข่าว หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสอื่นๆ ที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับคุณ (เราจะส่งข้อมูลนี้ให้คุณในกรณีที่คุณระบุว่าคุณต้องการรับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น);
 • เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา;
 • เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์;
 • เพื่อปรับแต่งเนื้อหา และ/หรือ รูปแบบของเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้แต่ละราย

เพื่อให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ เราจะขอความยินยอมจากคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมนั้นได้ตลอดเวลา ผ่านทางการจัดการการรับข่าวสารบนโปรไฟล์ / ส่วนของคุณจาก Backoffice

ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณและวิธีที่ใช้ข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้กับเราเมื่อคุณกำลังมองหาบริการ, ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยอัตโนมัติ (ที่อยู่ IP ของคุณ และวันที่ และเวลาที่คุณเข้าใช้บริการของเราในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของเรา), และข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณ รวมทั้งตัวอย่างของวิธีการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลเฉพาะตัวและข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ชื่อ, นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, ประเทศที่พำนัก, สัญชาติ และข้อมูลอื่นๆที่ปรากฎอยู่บนเอกสารประจำตัว, รวมไปถึงสำเนาของเอกสารประจำตัว ที่อยู่, สำเนาเอกสารยืนยันที่อยู่, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่ email และหมายเลขโทรศัพท์ ภาษีที่อยู่อาศัยและข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

เหตุผล

เราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อระบุตัวตนของคุณ และเพื่อช่วยให้เราสามารถกำจัดการฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆได้ ข้อมูลการติดต่อของคุณเป็นสิ่งจำเป็น:

 • สำหรับจัดการบัญชี, สินค้า และการบริการให้กับคุณ;
 • สำหรับการส่งข้อความเกี่ยวกับการบริการ, ข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือและข้อความจากฝ่ายดูแลระบบ, การแจ้งเตือน, การแจ้งเตือนทางเทคนิค, การอัปเดต, การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อมูลที่คุณร้องขอ;
 • สำหรับการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือ การพัฒนาด้านคุณลักษณะ และการทำงานของสินค้าและบริการเหล่านั้น

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลนี้ในการตอบคำถามและข้อร้องเรียนของคุณ

รายละเอียดทางการเงิน / ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง

ข้อมูลที่เรารวบรวม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเทรด, รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีดิจิทัล, รายละเอียดบัญชีธนาคาร, รายละเอียดของบัตรเครดิต/เดบิต, รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้, การประมวลผลของใบสมัคร และบันทึกทางธุรการ, สถานะและรายละเอียดของการจ้างงาน, รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน, รายละเอียดของธุรกรรมต่างๆ, ความต้องการ/ทัศนคติทางการเงิน, ประสบการณ์ทางการเทรด, ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบอำนาจ

เหตุผล

จากการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในโปรไฟล์ของคุณ เราสามารถวิเคราะห์ว่าบริการใดที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ หรือ บริการใดที่คุณต้องการ และจากนั้นเราจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้กับคุณ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณเพื่อช่วยในการพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าสำหรับการลงทุน

ข้อมูลเพื่อช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่รวบรวมจากการจำลองเหตุการณ์, แอปพลิเคชัน, การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ฯลฯ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ FXChoice ทางโทรศัพท์, อีเมล์ หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัลของเรา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคุณ, การร้องเรียนในอดีต

เหตุผล

เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงบริการของเราให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อการฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา ซึ่งรวมถึงการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

ข้อมูลที่จัดทำโดยบุคคลอื่นหรือในโดเมนสาธารณะ

ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งข้อมูลในโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับคุณซึ่งได้มาจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ถือบัญชีร่วม หรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในนามของคุณ ข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการฟอกเงิน.

เหตุผล

บางครั้งเราใช้ข้อมูลประเภทนี้เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่เราเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเรานั้นมีความถูกต้อง นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของเรากับคุณ และเพื่อช่วยให้เรานำเสนอสินค้าและบริการที่เราคิดว่าเป็นที่น่าสนใจสำหรับคุณ

ข้อมูลที่คุณยินยอมให้เราใช้

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตของคุณโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าคุกกี้ ซึ่งมักจะถูกควบคุมผ่านเบราเซอร์อินเทอร์เน็ต เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์หรือ Internet Protocol (IP) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้เราระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณเมื่อให้บริการแก่คุณ

เหตุผล

เราใช้ข้อมูลกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของคุณเพื่อประมาณตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ และเราใช้ตำแหน่งของคุณเพื่อกรองคุณลักษณะบางอย่างที่มีให้ใช้กับประเทศของคุณ เช่น วิธีการชำระเงินที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์แบบไม่ระบุตัวตนเพื่อปรับปรุงบริการของเรา การวิเคราะห์จะถูกนำมาใช้เป็นการส่วนตัว และคุณจะไม่ถูกระบุตัวตนได้

 

FXChoice สามารถบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ และการโต้ตอบอื่นๆกับคุณ (ผ่านทางอีเมล หรือ ผ่านช่องทางดิจิทัลอื่นๆของเรา) คุณจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการบันทึกการสนทนาเมื่อมีการโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเสมอ

เราอาจเก็บรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ, การร้องเรียนในอดีตเพื่อวิเคราะห์, ประเมิน, และปรับปรุงบริการของเรา รวมทั้งเพื่อการฝึกอบรมและการควบคุมคุณภาพด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจตรวจสอบหรือบันทึกการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเรา ซึ่งรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งได้มาจากบุคคลอื่น เช่น ผู้ถือบัญชีร่วม หรือ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนคุณ

เราจะขอข้อมูลนี้จากคุณผ่านแบบฟอร์มใบสมัครของเรา เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเปิดบัญชีเทรด การประกาศการยอมรับจากคุณ อีเมล และช่องทางอื่นๆที่ใช้ในการติดต่อ รวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์กับคุณ

เรารวบรวมข้อมูลโดยอ้อมผ่านการใช้คุกกี้ ซึ่งระบุไว้ที่ด้านล่างของประกาศนี้

FXChoice จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่การควบคุมโดยผู้ปกครองมีไม่เพียงพอ และนำไปสู่การที่ FXChoice รับข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หาก FXChoice ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ข้อมูลนั้นจะถูกลบทันที

FXChoice ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกค้าและไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้

คุณสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับ FXChoice ได้

เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการจัดการโดยเชื่อมโยงกับบริการที่เราให้บริการ คุณจะมีสิทธิต่าง ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้การควบคุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ในบางกรณีอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผล หรือ FXChoice อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอ) และเราอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำแนะนำของคุณด้วยการขอเอกสารเพิ่มเติมจากคุณ เมื่อเราพอใจว่าเราได้ยืนยันตัวตนของคุณอย่างถูกต้องแล้ว เราจะตอบสนองต่อคำขอส่วนใหญ่โดยเร็วที่สุด ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน FXChoice จะดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน 10 วันตามปฏิทิน ระยะเวลาเหล่านี้อาจขยายได้ในกรณีพิเศษ และเราจะแจ้งให้คุณทราบว่าจะใช้ขยายเป็นระยะเวลาเท่าใดพร้อมกับคำอธิบายเหตุผลของการขยายระยะเวลาออกไป

คุณมีสิทธิได้รับ:

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้ได้ โดยติดต่อเราพร้อมกับคำขอการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีติดต่อ FXChoice” จากด้านบน เราจะพยายามให้รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกรณ๊ที่ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนจากไฟล์สำรอง, ข้อมูลบันทึก และบันทึกที่เก็บไว้อาจไม่รวมอยู่ในรายการ เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ได้รับการประมวลผลโดย FXChoice อย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถใช้งานได้ทันที ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกับคุณได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้ขั้นตอนการบำรุงรักษาข้อมูลมาตรฐาน และจะดำเนินการและเก็บรักษาตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้น

 2. แก้ไข/ จำกัด /ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง หรือ ล้าสมัย คุณสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยใช้ช่องทางที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice” จากด้านบนหลังจากที่เราได้ยืนยันข้อมูลแล้ว หากคุณเห็นว่าข้อมูลที่เก็บไว้ไม่ถูกต้อง คุณสามารถขอให้เราจำกัดข้อมูลนี้ไว้ในระหว่างที่เรากำลังตรวจสอบการร้องเรียนของคุณ.

  หากคุณสงสัยว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลบางอย่างโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้อง หรือว่าเราไม่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป คุณสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้.

  เราไม่จำเป็นต้องแก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากนั่นจะทำให้เรากลายเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ หรือในกรณีที่ FXChoice จำเป็นหรือได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนดตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา

  เราขอให้คุณแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลในระบบของเราได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน.

 3. ถอนคำยินยอมของคุณ

  เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณเกี่ยวกับบริการของเราได้ คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลาผ่านทางการจัดการการรับข่าวสารบนโปรไฟล์ / ส่วนของคุณจาก Backoffice หากคุณถอนการยินยอมให้ดำเนินการ (และหากไม่มีเหตุผลอื่นใดในการประมวลผลข้อมูลของคุณต่อไป) คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการใดๆโดยเราตามความยินยอมของคุณก่อนที่จะถอนคำยินยอม

 4. สิ่งที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลบางอย่าง คุณสามารถคัดค้านเรื่องนี้ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice” จากด้านบนได้ ในกรณีเช่นนี้เราจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  การดำเนินการบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์ และอาจรวมถึงการตัดสินใจจากการประมวลผลโดยอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว หรือ โดยส่วนใหญ่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูที่หัวข้อ “ทำไมเราจึงใช้อัลกอริธึมและการตัดสินใจอัตโนมัติ” ด้านล่าง หากคุณไม่เห็นด้วยกับผลของกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติดังกล่าวคุณสามารถพูดคุยกับพนักงานของ FXChoice เพื่อแสดงมุมมองของคุณ และคัดค้านการตัดสินใจ โดยใช้ช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ในส่วน “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice” จากด้านบนได้

 5. การขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเลกทรอนิก

  ในบางกรณี คุณสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งให้กับคุณ หรือ ส่งผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อให้คุณสามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองในบริการต่างๆได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายความสูญเสีย หรือ ความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น หรือ เกิดขึ้นกับคุณและ/หรือผู้ให้บริการที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไม่ถูกต้องในขณะนั้น หรือภายหลังได้รับข้อมูลจากเรา

 6. สิทธิ์ในการร้องเรียน

  หากคุณเชื่อว่าเราละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้โปรดติดต่อเราเพื่อชี้แจงปัญหา แน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลโดยเฉพาะในประเทศสมาชิกที่คุณพำนักสถานที่ทำงานหรือสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์
  หลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561เป็นต้นไป คุณจะสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลภายในสหภาพยุโรปได้

 7. วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

  คุณสามารถใช้สิทธิ์ตามที่ระบุข้างต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยติดต่อเราโดยใช้ช่องใดก็ได้จากหัวข้อ “วิธีที่คุณสามารถติดต่อ FXChoice ได้จากด้านบน
  เราขอแนะนำให้คุณให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการติดต่อกับเราเพื่อให้เราสามารถจัดการกับคำถามของคุณได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คุณอาจถูกขอให้แสดงหลักฐานการระบุตัวบุคคลและ / หรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณเมื่อทำคำขอดังกล่าว

ความปลอดภัยและการรักษาความลับ

เราใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เรายังดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงแค่บุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้

เรามีระบบและขั้นตอนในการป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เหมาะสม การใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ การสูญหายของข้อมูล

เฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ หากข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการหรือตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงานในแผนกการตลาดและการขาย แผนกบัญชี แผนกดูแลลูกค้า คณะกรรมการบริหาร หรือ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

เราใช้มาตรการด้านเทคนิคและองค์กรภายในเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลและเพื่อช่วยให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม มาตรการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้ ได้แก่ การเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับการบุกรุก การป้องกันทางกายภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดในทุกการดำเนินการบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยคนจำนวนจำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ เราใช้อัลกอริธึมการเข้ารหัสลับที่แน่นหนาสำหรับการส่งและเก็บข้อมูลของคุณ

เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูล เราใช้ใบรับรอง SSL พร้อมการเข้ารหัสแบบ 256 บิตเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งโดยหรือไปยังผู้เข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา

ทำไมเราจึงใช้อัลกอริทึมและการตัดสินใจแบบอัตโนมัติ

เราใช้อัลกอริทึมอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถตัดสินใจได้ภายในกรอบเวลาที่สั้นและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการและบริการของเรา

ตัวอย่างของการที่เราใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติเกี่ยวข้องกับการประเมินใบสมัครและความเสี่ยง ข้อมูลที่คุณได้ระบุไว้ในใบสมัคร ประสบการณ์การเทรดของคุณ รายได้ รายละเอียดการจ้างงาน ฯลฯ;

FXChoice ใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดกฎการประเมินความเสี่ยงภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าใบสมัครของคุณจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบริการที่เรานำเสนอ

คุกกี้

เราใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” ในเว็บไซต์ของเราเพื่อรวบรวมข้อมูล คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงความสะดวกสบายในการใช้งานของคุณได้เช่นการจดจำรหัสผ่าน และการตั้งค่าการดูเพื่อให้คุณสามารถเยี่ยมชมส่วนต่างๆที่มีไว้สำหรับ “สมาชิกเท่านั้น” ของเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อวัดกิจกรรมบนเว็บไซต์และทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น และอัปเดตตามหน้าต่างๆของเว็บไซต์ทั้งที่เป็นที่นิยมและที่ไม่เป็นที่นิยม

คุกกี้สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ในการเข้าชมครั้งต่อไปของผู้ใช้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้บนเว็บเพจ หรือ หมายเลขประจำตัวเฉพาะ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้เมื่อกลับมาเยี่ยมชม

คุกกี้สามารถปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บได้ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชมของผู้ใช้ และแม้แต่การเข้าชมซ้ำโดยการบันทึกการตั้งค่าสำหรับองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ไว้

FXChoice ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของผู้เข้าชม รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น ความเร็วในการเชื่อมต่อ รายละเอียดของระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ เวลาและระยะเวลาการเข้าชมแต่ละครั้ง ที่อยู่ IP ตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้ช่วยให้ FXChoice เข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าของการดูเว็บแต่ละครั้ง เวลาที่มีการเปิดหน้าเว็บบางหน้า ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น

FXChoice จะไม่พยายามระบุผู้เข้าชมจากที่อยู่ IP ของผู้ใช้ แต่มีการยกเว้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อระบุการทุจริต หรือ เหตุผลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้เข้าชมสามารถใช้เว็บไซต์ของ FXChoice ได้ โดยที่เว็บเบราเซอร์ไม่สูญเสียฟังก์ชันการทำงาน หากคุกกี้ถูกปิดใช้งานจากเว็บเบราเซอร์ อย่างไรก็ตาม ในการเข้าใช้ Backoffice

ต้องเปิดใช้งานคุกกี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานคุกกี้ให้ทำตามคำแนะนำที่เว็บเบราเซอร์ระบุไว้ซึ่งมักจะอยู่ในเมนู ‘Help’, ‘Tools’ หรือ ‘Edit’

FXChoice ไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้และลูกค้าหลังจากออกจากเว็บไซต์ของเรา และไม่ได้เก็บข้อมูลที่บุคคลที่สามสามารถอ่านหรือติดตามได้ เราจะไม่แลกเปลี่ยน ขาย หรือ ให้เช่าข้อมูลคุกกี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้

นอกเหนือจากนี้ เรายังใช้ “Google Analytics” ในการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา “Google Analytics” สร้างสถิติและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์โดยใช้คุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากเว็บไซต์ของเราใช้เพื่อสร้างรายงานเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ “Google” จะจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ที่ “นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google” ซึ่งสามารถดูได้ที่: http://www.google.com/privacypolicy.html.

เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่?

ในบางครั้ง FXChoice แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งทำหน้าที่สำคัญให้กับเรา โดยยึดตามคำแนะนำของเราและใช้มาตรการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามในการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือปัญหาทางเทคนิค เราดูรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ด้านล่างเกี่ยวกับเหตุผลที่เราแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม และวัตถุประสงค์หลักของเราคือการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบถ้วนจากการดูแลบริการที่เรานำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เราไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามก่อนที่เราจะแน่ใจเกี่ยวกับมาตรการด้านเทคนิคและการดำเนินงานขององค์กรในการปกป้องข้อมูลนี้ ในขณะที่เรามีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ในกรณีนี้เรายังคงมีความรับผิดชอบต่อความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอยู่

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับประเภทต่อไปนี้ (ตัวควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล):

 • เมื่อเรามีส่วนร่วมในการให้บริการของทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและที่ปรึกษาอื่นๆ เพื่อดำเนินการในนามของเรา หรือ เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาในสาขาต่างๆ;
 • เมื่อเราทำงานกับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เป็นตัวแทนของคุณ หรือ บุคคลอื่นที่คุณแจ้งให้เราทราบซึ่งมีสิทธิ์ที่จะให้คำแนะนำหรือใช้บัญชีหรือบริการในนามของคุณ (เช่นหนังสือมอบอำนาจ);
 • เมื่อเรามีส่วนร่วมในการให้บริการของธนาคาร และผู้ให้บริการการชำระเงินหรือพันธมิตรอื่นๆ ของเรา หรือ เราใช้บุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น ผู้ให้บริการสภาพคล่อง (liquidity providers), Skrill Limited, Paysafe Holdings UK Limited, VISA และ MasterCard เพื่อช่วยดำเนินการในการชำระเงินของคุณ;
 • เมื่อเราต้องร่วมมือตามกฎหมาย หรือ โดยกระบวนการทางกฎหมายกับประเทศเบลีซ และหน่วยงานด้านกฎระเบียบและการบังคับใช้อื่นๆ เช่น the International Financial Services Commission of Belize หรือ the Financial Intelligence Unit, ธนาคารกลางต่างๆ, ศาลต่างๆ, หน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงหรือหน่วยงานอื่นๆ;
 • เมื่อเราทำงานร่วมกับบริษัทที่สนับสนุน FXChoice ในการระบุและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เช่น Google Analytics.
 • เมื่อเราให้ผู้ประกอบการไปรษณีย์ส่งสินค้าที่มีสัญญา ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ รวมถึงความจำเป็นในการยืนยันตัวตนเมื่อส่งมอบ;
 • เมื่อเราให้หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และจำเป็นในการสร้างเครือข่ายของบริษัท และดำเนินการด้านบัญชี การชำระเงินค่าบริการและค่าผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค ฯลฯ;
 • ให้กับบุคคลที่ให้การสนับสนุนด้านบริการแก่อุปกรณ์ปลายทาง;
 • ให้กับเจ้าหน้าที่ สถาบัน และบุคคลต่างๆที่เราต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ;
 • ให้กับผู้ให้บริการการรับรองความถูกต้องแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยมีลายเซ็นดิจิทัลกำกับอยู่;
 • ให้กับผู้บริการในการจัดการ จัดเก็บ จัดทำดัชนี และทำลายเอกสารทั้งในรูปแบบเอกสารตัวจริง และ/หรือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ในบางครั้งเราอาจต้องให้ข้อมูลกับองค์กรที่ตั้งอยู่ หรือ ผู้ที่ดำเนินการจัดการด้านอื่นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อย่างไรก็ตาม เราจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศ หรือ เขตแดนนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) เฉพาะในกรณีที่ประเทศดังกล่าวมีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนด หรือเราอาจส่งข้อมูลออกนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ซึ่งการถ่ายโอนเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายซึ่งครอบคลุมข้อกำหนดของสหภาพยุโรปในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยประมวลผลข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของเราต่อบุคคลที่สามในกรณีที่มีการขาย โอน มอบหมาย ยกเลิกกิจการ (หรือ การขายโอน การโอน หรือ การโอนกิจการที่อาจเกิดขึ้น) การควบรวมกิจการ การเซ้งกิจการ การสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทั้งหมด หรือ ส่วนใหญ่ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร หรือ ทรัพย์สินของ FXChoice.

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด?

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจะถูกเก็บไว้นานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่เราถือครอง และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ ตามปกติเราจะหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพันธะสัญญาหลังจากสิ้นสุดสัญญากับคุณ แต่เราจะไม่ลบข้อมูลดังกล่าวทันที

FXChoice กำหนดระยะเวลาเก็บรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ตามกฎหมายต่างๆที่กฎหมายกำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น เราต้องเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าบางอย่างไว้เป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ทำธุรกิจ หรือ ทำธุรกรรมเสร็จสิ้น หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจแล้ว โดยขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาใดจะช้ากว่าตามข้อ 16 วรรค 4 จากกฎหมายการฟอกเงินและกฎหมายการก่อการร้าย (การป้องกัน) ตามข้อ 6 วรรค 2 ของกฎหมายการบันทึกบัญชี (การบำรุงรักษา) ซึ่งกำหนดขึ้นในปี 2013 หากมีธุรกรรมที่น่าสงสัย หรือ มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการฟอกเงิน/กิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวกับลูกค้า หรือ การทำธุรกรรมใดๆ เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับลูกค้า หรือ ธุรกรรมดังกล่าวจนกว่าจะได้ข้อสรุปของการตรวจสอบดังกล่าว หรือ พ้นระยะเวลาห้าปีแล้ว โดยขึ้นอยู่ว่าระยะเวลาใดจะช้ากว่า

คุณควรทราบว่าเราจะไม่ลบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นสำหรับศาลที่รอดำเนินการกระบวนการทางปกครอง หรือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนของคุณต่อเรา
หากไม่มีความต้องการใช้ข้อมูลนั้นแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกลบ หรือ ปิดการระบุตัวตน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกจากลักษณะการระบุทั้งหมดที่เป็นไปได้ FXChoice ได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ถูกล้างอย่างสม่ำเสมอ และข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้นานเกินความจำเป็น

การอัปเดตประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของเรา

เราตรวจสอบประกาศนี้เป็นประจำ และบางครั้งจะมีการแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดูประกาศล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเรา myfxchoice.com.

หากการแก้ไขที่เราทำนั้นเป็นรูปธรรม เราสามารถโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการไปยังส่วนข่าวของเว็บไซต์เราได้ เราขอเชิญให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันปัจจุบันของประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้เป็นประจำเพื่อให้ทราบอย่างสม่ำเสมอว่าเราดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อ 24 พฤษภาคม 2018

 

คุณสนใจในการเทรด Forex หรือไม่?
เลือก FXChoice เป็นทางเลือกของคุณวันนี้ เรามีลูกค้ามากกว่า 1000 ราย!